1-10 / 2694
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACLEVF00389.jpg.jpgLaşid Evkaf ve Eytam Sandığının 1311 senesi Temmuz nihayetine kadar icra kılınan muhasebesi. [1 Ağustos 1311]-1895-08-13
ACLEVF00421.jpg.jpg
Nahiye İdaresi tarafından Aya Nikola nam mahalde yeniden inşa olunan çeşmenin masraflarının Evkaf Sandığı'ndan karşılanması hususunda gerekli müsaadenin verilmesi hususunda Yerapetre Nahiye Müdürü'nün istidası. [30 Eylül -5 Kanun-i Evvel 1307]-1891-10-12; 1891-12-17
ACLEVF00419.jpg.jpgYerapetre Mektebi'nin tamiri için alınan Malzemelerin bedeli olan 28 kuruş 30 paranın Laşid İslam Müessesat-ı Diniye Müdürü Hasan Sırrı Efendi'den aldığına dair Mehmed Sami Hocakalaki imzalı pusula. [22 Mart 1325]-1909-04-04
ACLEVF00458.jpg.jpgLaşid Evkaf Sandığının 1301 senesi Şubatı sonuna kadar yapılan hesaplarında 10.250 kuruş fazlası olduğu ve bu fazlanın Maarif Sandığına ait olduğu ve bu paranın Maarif Sandığına irad kaydedildiğine dair mazbata. [22 Nisan 1302]-1886-05-04
ACLEVF00427.jpg.jpg
Mirambalo Hamiryako Cami-i Şerifi 1309 senesi mürettebat bedeli olan 243 kuruş 20 paranın Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair adı geçen camii imamı Süleyman Mihri imzalı senet. [24 Şubat 1307]-1892-03-07
ACLEVF00394.jpg.jpg
Kendre Cami-i Şerifi'nin 1313 sene-i Hicriyesi sarfiyatı olan 65 kuruş 10 parayı Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen cami imamı Mustafa Sıdkı imzalı pusula. [20 Şubat 1311]-1896-03-03
ACLEVF00431.jpg.jpg1310 senesi kamerisi dahilinde Yenişehir Camii minare ve merdiveninin tamirine verilen 55 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair marangoz imzalı senet. [28 Şubat 1308]-1893-03-12
ACLEVF00434.jpg.jpgilias frankadakis. resident of Ierapetras received by the Administration of Lasithiou Muslim Foundations 1,30 dr. for watering the trees at Poros Location-1910-03-21
ACLEVF00401.jpg.jpgAggel. Yannakis (?) received by the Director of the Evkaf Housein Moutafaki 5. 50 dr. for two bunches of paper/ Ierapetra-1908-05-25
ACLEVF00392.jpg.jpgCourt taxes payed to Lasithiou Ierodikio for Month September 1904-1904-10-02
1-10 / 2694

Keşfet

Yayın Tarihi