1-10 / 346
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00021.jpg.jpg
Müessesat-ı Diniye Müdürü Merbutafaki Hüseyin Şakir'in, Katip Hacı Kahramanaki Hüseyin Hüsnünün ve Mübaşir Mustafa'nın 1323 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait maaşlarını Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldıklarına dair pusulalar. [4 Teşrin-i Sani 1323]-1907-11-17
ACLGVP00008.jpg.jpg
The Prefecture of Lasithiou Agios Nikolaos informs Lasithiou Moufti that because he failed to send a correct salary list for the second half of July 1905, the Prefecture did not send the salary of the secretary of the Foundation.-1905-10-11
ACLGVE00012.jpg.jpg
To the Supreme Directorate of Education. Lasithiou Mouftis Moustafa Rahit asks for permission to leave his work for two months because his wife is sick and he must accompany her abroad.-1905-06-20
ACLEVF00177.jpg.jpg
Cheque issued of Lawyer Mihail Kothri and delivered to the Administration's Director of the Religious Foundations of the Holy Court's (Ierodikiou) periphery, Emin Efendi Haji İsmailaki, concerning the payment of 11,60 drahmas as court expenses.-1904-08-19
ACLEVPR00256.jpg.jpgDaire Katibi Hacı Kahramanaki Hüseyin Efendi'nin teşrin-i evvel başlangıcında Mirambela'nın Kırımçe ve diğer köylerinden icar bedellerinin tahsili memuriyetine dair takrir.-1904-01-18
ACLEVPR00251.jpg.jpgİrsal ettiği kanun-i sani ve şubat 1320 aylarına ait icar bedellerinin alındığına ve senetlerinin gönderildiğine dair Estiye İmamı Receb Efendi'ye gönderilen tahrirat. [4 Şubat 1320]-1905-02-17
ACLEVS00053.jpg.jpgEstiye'nin İhlaziye Kariyesi ahalisinden olup Kuşadası'nda vefat eden Akide Bedropola binti Bedri Yekataki adlı hanımın veraseti hakkında Mehmed Tahiraki bin Tahir imzalı istida.-1908-09-02
ACLEVS00103.jpg.jpgEstiye Kazası dahilinde Mulyana Kariyesi’nde Aya Androni Çiftliğinde katlen vefat eden Kamile Hacı Arifopola binti Ahmed Bin Hacı Arifin veraseti hakkında ilam. [17 Temmuz 1317]-1901-07-30
ACLEVPR00248.jpg.jpgYaniçi Kariyesi sakinlerinden Andrea Kurfaki'nin eşinin bu köyde malik olduğu bir kahvehanesini genişletmek istediğine dair tahrirat. [25 Temmuz 1320]-1904-08-07
ACLEVF00559001.jpg.jpg
Laşid Evkaf Sandığına 3 Şubat 1319 İla 12 Teşrin-i Evvel 1320 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğin makbuz ilm-i haberidir.-1904-02-16; 1904-10-25
1-10 / 346

Discover

Issue Date