1-10 / 398
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVO00098.jpg.jpgUsta Reşid'in çocuklarının vasisi Selim Efendi rüsumat memuru tayin kılınarak İsfakiye'ye azimet ettiği ve eytamın umur ve hususatının rüyet ve tesviyesi derdest olmasına binaen başka vasinin tayinine dair Emval-i Eytam Müdürünün yazısı. [25 Mayıs 1310]-1894-06-06
ACLEVP00060.jpg.jpgUyanu Camii İmamı Ali Faik’in 1310 senesi için Camiye gönderilen senetin havi olduğu miktarın Sermetaki Osman Zeki Beye verilmesine dair Evkaf muhasebeciliği Canib-i Alisine gönderilen ilm-i haberi. [9 Haziran 1310]-1894-06-21
ACLEVP00056.jpg.jpg
İspirlanga Camii İmamı Hasan'ın maaşını Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula ve kaybettiği mühür yerine örneği basılı mührü kullanacağına dair dilekçesi. [30 Nisan 1309 - 27 Nisan 1310]-1893-05-12; 1894-05-09
ACLEVO00113.jpg.jpg
Apsorazaki Mustafa'nın yetimi Mehmed Ramazan'ın vefatı ile Validesi terekesinden Laşid Eytam Sandığındaki akçesine mahsuben 67,5 kuruşu aldığına dair makbuz ve veraset İlamı. [31 Mayıs 1306]-1890-06-12
ACLEVO00016.jpg.jpgEytam Sandığının İstinaf Mahkemesince olan davalarının mahkeme masraflarına mahsuben 2 Fransız Lirasının gönderilmiş olduğuna dair ilm-i haber. [5 Nisan 1306]-1890-04-17
ACLEVS00008.jpg.jpgmüteveffa Çolak Hasanaki Derviş ve zevcesi müteveffa Hanife Hanım’ın terekesinden Laşid İslam Eytam Sandığı’ndaki akçesinden 300 kuruş aldığına dair pusula. [22 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-11-02
ACLEVS00010.jpg.jpgPederi Vopolalı Çalpaki Molla Ali terekesinden Laşid İslam Eytam Sandığı’ndaki akçesinden 45 kuruş aldığına dair pusula. 25 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-11-05
ACLEVF00564001.jpg.jpg
Laşid Evkaf Sandığına 16 Teşrin-i Sani 1310 İla 29 Teşrin-i Sani 1310 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğin makbuz ilm-i haberidir.-1894-11-28; 1894-12-11
ACLEVF00296.jpg.jpg
Merkez Liva Rüşdiye Mektebi tamiratına sarf olunan 4948 kuruşun mekteb akarı hasılatından olarak Laşid Sancağı Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair Mirambela Maarif Şubesi Reisi Receb imzalı mazbata. [24 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-11-05
ACLEVPR00055.jpg.jpg
Cheque issued of the Christian Community of Episkopis represented by its presıdent the Bishop of Ierapetris Amvrosiou against Nikolaon Kolimbakin for a debt according to the loan contract including the statement of obligatory distraint of Wakf estates.-1896-06-27; 1896-07-13
1-10 / 398

Discover

Issue Date