1-10 / 28
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVO00263.jpg.jpg
İspirlangalı Hasan Abdaki'nin kızı yetiminin Aya Nikola'da Katukapalı (?) adlı yerde bulunan tarla ve zeytin ağaçları, bir evin hisselerinin Teşrin-i Sani 1293 tarihinden itibaren verileceğine dair müzayede pusulası. [Teşrin-i Sani 1293]-1877-10
ACLEVS00075.jpg.jpg
Hanya'da oturduğu halde vefat eden Arnavudaki Ahmed Efendi'nin Estiye'de bulunan mülklerinin tahririni havi bir defterin gönderildiğine dair Estiye Kaymakamı Afsilyos Kostaki imzalı takrir. [18 Mayıs 1293]-1877-05-30
ACLEVF00501001.jpg.jpg
Hicri 1293 senesine ait yazışmalar ve senetler.[1293]-1877; 1878
ACLEVO00265001.jpg.jpg
Sabık Mahkeme Memuru Hüseyin Efendi'nin terekesine ve eytamına dair belgeler. [26 Mart 1291-Temmuz 1293]-1875-04-07; 1877-07
ACLEVO00270.jpg.jpg
Estiye, Praspori Kariyesinden olup Kandiye'de oturan Çolakaki Derviş Ağa'nın oğlu Mustafa'nın Laşid Eytam Sandığındaki parasının Estiye Kazası Sandığına nakl edilmesi için Mustafa'nın vasisi Receb Ağa'nın müracaatı üzerine gereğinin yapılmasına dair takrir.-1877-03-21
ACLEVO00273.jpg.jpg
Hatice binti Hasan eytamının mutasarrıf olduğu emlakin bedel-i iltizamına Molla İbrahim Ahmedolaki'den alınan kontrato ile 3 adet makbuz ilm-i haberinin gönderildiğine dair takrir. [16 Kanun-i Sani 1292]-1877-01-28
ACLEVF00507001.jpg.jpg
Hicri 1293 senesine ait Eytam Sandığı yazışma ve senetleri.[1293]-1877; 1878
ACLEVF00493.jpg.jpg
Tortuluslu Esfilaçaki Mustafa'nın kızı Atike Hanım'ın sandıkta bulunan akçesinden vekili Kalıpsızzade Zihni Bey'e verilmek üzere 300 kuruşun ödenmesine dair takrir.[29 Haziran 1293]-1877-07-11
ACLEVO00274.jpg.jpgRizo Kazası, Mahira (?) Kariyesi Laşid Sancağına bağlandığından Bıçakçaki Ahmed vefat eden oğlu Said'in parası ve mülkleri hakkında gereğinin yapılması hususunda takrir. [17 Mart 1293]-1877-03-29
ACLEVO00275.jpg.jpg
Hanyalı müteveffa Arnavudaki Ahmed Ağa'nın yetiminin Estiye Kazası'nda mutasarruf olduğu emlakin tahriri ve tanzimi hususunda yazılan takrir. [19 Mart 1293]-1877-03-31
1-10 / 28

Discover

Type
Issue Date