1-10 / 25
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVPR00335.jpg.jpgSabık Memliha Memuru müteveffa Hüseyin Efendi'nin İspirlanga Kalesi derununda Hasan Yakupaki'nin taht-ı icarındaki 2 katlı dükkanın 1292 senesi 12 Haziran'ından itibaren 1 yıllık iltizam bedeli olan 150,20 kuruşluk müzayede pusulası. [12 Haziran 1292]-1876-06-24
ACLEVPR00333.jpg.jpg
Ierapetra / in the Name of Lawyer Mih. Kothrin, on behalf of the Director Ahmet Devji Jevaerzade, resident of Ierapetras, representing the Evkaf towards: Moustafa Jelebaki (?) program of the auction against him by the Evkaf, concerning a debt of 2405 Gr.-1876-10
ACLEVO00226001.jpg.jpg
Müteveffa Saatçi Mustafa Efendi eytamının emlakına dair belgeler. [13 Mayıs 1288-Temmuz 1292]-1872-05-25; 1876-07
ACLEVO00102.jpg.jpgTortolis Kariyeli İsfilaçaki Mustafa'nın kerimesi Anike'nin rüştünü ispat etmesinden dolayı alınan senet [12 Şubat 1291]-1876-02-24
ACLEVP00413.jpg.jpgEytam Müdüriyeti vazifesinden ayrılan yerine mutasarrıf tarafından celp olunan Sabık Uyanu Zabıta Memuru Mustafa Efendi'nin seçilmesi hakkında Laşid Livası İhtiyar Meclisi Reisi Ahmed mühürlü karar. [22 Safer 1293]-1876-03-19
ACLEVO00061.jpg.jpgEstiye, Paraspor Köylü Çolak Hasanaki'nin çocukları Mecnun ve Hasan'ın nafakalarının İslam Eylam Sandığı'ndan vasileri Koçlakakiye verilmek üzere gönderildiğine dair Estiye Kazası Kaymakamı İbrahim Bayram imzalı ariza. [14 Kanun-i Sani 1291]-1876-01-26
ACLEVPR00387.jpg.jpg
Laşid Sancağı Mirambela Kazası Kalahoryo Kariyesi sakinlerinden İstelyano Korino bin Azami adlı kimsenin emlakı Manolaki Kalataki'ye sattığına dair ilam. [3 Rebiyülevvel 1293]-1876-03-29
ACLEVS00043.jpg.jpgvefat eden pederi Odabaşızade Mustafa Ağa'dan hissesine isabet eden nakdiyat v.s Canib-i Eytamdan hıfz olunduğu ancak, derece-i rüşde vasıl olduğundan hissesine düşen miktarın kendi yönetimine verilmesi için Derviş Hakkı'nın dilekçesi. [20 Ağustos 1292]-1876-09-01
ACLEVS00019.jpg.jpgYerapetreli müteveffa Rüstemaki Mustafa Ağa'nın çocukları Ahmed, Fatma, Elife, Nesibe ve eşi Fulya binti Arif adlı mirasçılarına intikal eden mirasın paylaştırılması hususunda bir fetvanın yayınlanmasına dair istida. [3 Kanuni Evvel 1291]-1876-01-15
ACLEVO00150.jpg.jpgKethüda oğlu Yusuf Eytamı iltizam bedelinden mültezimi Cafer Ağa'dan tahsili 7000 küsur kuruşun Mültezim Cafer'in vefat etmesi ve vekili Hacı Ali ve oğlu Mehmed Ağa İskenderiye'de olduğundan iltizam bedelinin tahsilinin Mümkün olmadığına dair ilm-i haber.-1876-12-06
1-10 / 25

Discover

Type
Issue Date