2681-2690 / 2694
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00009.jpg.jpg
İhtilal-i ahirden mukaddem (son ihtilalden evvel) Laşid Sancağı dahilindeki Mekatib-i İslamiye muallimlerinin maaşlarını gösteren cetvel. [1311-1314]-1895; 1899
ACLEVO00057.jpg.jpgPaskokefal Köylü Ali Paşalaki yetimi Hüseyin'in Laşid İslam Eytam Sandığı'ndaki akçesinden 4066 kuruşu aldığına dair ilm-i haber. [3 Mayıs 1291]-1875-05-15
ACLEVO00126000.jpg.jpg
Yerapetre Kazası Eytam Sandığı muhasebe defteri. [1290-1295]-1874
ACLEVO00154.jpg.jpg
The Ottoman Bank for the Orphans is invited to court against the Defender Marias Hourdopoulas-1876-03-16
ACLEVPR00175.jpg.jpg
Application of Nikolaou Kakoulaki in front of the Administration of Religious Foundations asking for a compromise outside the Courts for the conflict concerning petitioner's debt to the Administration for the estates lease according to lease document No.3511/1895-1909-03-04; 1911-03-10
ACLEVPR00092.jpg.jpgYerapetre, Katohoryo ile Kağuş'un sabık üç nahiye idarelerindeki olup müddet-i iltizamları bu sene sona eren bazı akarat-ı mevkufenin iltizama verilmesi hususunda Laşid Müessesat-ı Diniye İdaresi Müdürünün yazısı. [20 Eylül 1329]-1913-10-03
ACLEVPR00095.jpg.jpg
Evkaf İdaresindeki Hanyevizade Hacı Mehmed Bey'in taht-ı tevliyetinde bulunduğu Yerapetre ve Uyanu Kazalarındaki 20 adet akarat-ı mevkufeye dair kararın itası için Laşid Müessesat-ı Diniye Müdürü Maytofaki Hüseyin'in yazısı. [3 Haziran 1327]-1911-06-16
ACLEVPR00148.jpg.jpg
Cheque of Em. D. Dialina, resident of Neapoleos, against Mihail Vardi, resident of Kasteliou, for a debt according to the decision No. 385 of the Court of First Instance of Lasithiou, including the statement of obligatory sale of the debtor's estates.-1895-09-24
ACLEVPR00149.jpg.jpg
Lease contract for the Wakf estates located in the Municipality of Sitias and belonging to the Administration of Muslim Religious Foundations of Lasithiou, represented by the Imai, Rejep Efendi Soulousi(?) Karahasanaki to Apostolou Yiouroupaki.-1906-04-01
ACLEVPR00126.jpg.jpgLetter to Dimitrion Lirakin, Notary of Neapoleos, asking for the dispatchmnet of a copy of the auction for the sale of the estate belonging to the orphans of Halil HajIvraimaki initiated by the orphans' Guardian and brother of Moustafa HajIvraimakis.-1914-04-27
2681-2690 / 2694

Discover

Issue Date