1-10 / 629
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00389.jpg.jpgLaşid Evkaf ve Eytam Sandığının 1311 senesi Temmuz nihayetine kadar icra kılınan muhasebesi. [1 Ağustos 1311]-1895-08-13
ACLEVF00421.jpg.jpg
Nahiye İdaresi tarafından Aya Nikola nam mahalde yeniden inşa olunan çeşmenin masraflarının Evkaf Sandığı'ndan karşılanması hususunda gerekli müsaadenin verilmesi hususunda Yerapetre Nahiye Müdürü'nün istidası. [30 Eylül -5 Kanun-i Evvel 1307]-1891-10-12; 1891-12-17
ACLEVF00427.jpg.jpg
Mirambalo Hamiryako Cami-i Şerifi 1309 senesi mürettebat bedeli olan 243 kuruş 20 paranın Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair adı geçen camii imamı Süleyman Mihri imzalı senet. [24 Şubat 1307]-1892-03-07
ACLEVF00394.jpg.jpg
Kendre Cami-i Şerifi'nin 1313 sene-i Hicriyesi sarfiyatı olan 65 kuruş 10 parayı Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen cami imamı Mustafa Sıdkı imzalı pusula. [20 Şubat 1311]-1896-03-03
ACLEVF00431.jpg.jpg1310 senesi kamerisi dahilinde Yenişehir Camii minare ve merdiveninin tamirine verilen 55 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair marangoz imzalı senet. [28 Şubat 1308]-1893-03-12
ACLEVFM00028.jpg.jpgYerapetre Pingara ahalisinden olup eşi Ümmü Hayz binti Ali El-Murtaza'nın Hanya'daki kızkardeşi Gasrat Hanım'ın Pingara'ya gelip eşini ve çocuğunu kandırarak vapurla kaçırdığı hususunda Abdülmelik imzalı dilekçe. [22 Rebiyülahir 1311]-1893-11-02
ACLEVPR00305.jpg.jpgİnas Mektebi ittihaz olunmak üzere Yerapetre Maarif Şubesi’ne icar ettiği hanenin nisan-mayıs 1309 dönemine ait 2 aylık kirası olan 60 kuruşu Yerapetre Maarif Şubesi Sandığı’ndan aldığına dair Yerapetreli Ahmed Halil Lazanaki imzalı senet. [30 Ağustos 1309]-1893-09-11
ACLEVPR00281.jpg.jpg
Kotohoryo Kariyesi Kara Mahalle’deki 1 akarın ve çeşmesinin 1309 senesi Kanun-i sani başlangıcından İtibaren 4 sene müddetle kiraya verilmesine dair müzayede pusulası. [4 Kanun-i Sani 1309]-1894-01-16
ACLEVP00665.jpg.jpgYenişehir Mekteb-i İbtidai Muallimi Ahmed Efendi'ye ait 1310 Şubat ayı maaşı olan 150 kuruşun ve Laşid Livası Maarif Müdürü Ali Abudaki'nin 1310 Kanun-i Evvel-Kanun-i Sani 2 aylık maaşı olan 600 kuruşun senetleri. [1311]-1895; 1896
ACLEVF00291.jpg.jpgOrder of Christian Community of Kapistriou of Ierapetrou, against Markou Fouka and Erginousis Dargonopoulas, Spouses and Residents of Metohiou ivrahim of Ano Ierapetrou-1895-09-12
1-10 / 629

Discover

Issue Date