41-50 / 58
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVDIV00016.jpg.jpg
Muhtelif köylerde bazı şahısların oturdukları yerleri ve bu şahısların hayatta olup olmadıklarını gösteren defter.--
ACLEVPR00015.jpg.jpg
Hanyevizade Hakimin Mekteb ve Medresesinin Vakıf Akarından 1312 Eylülünden itibaren iltizam için müzayedeye çıkarılan akarın müzayede pusulası. [7 Eylül 1312] [Menkulu alanlar: Hacı Antuan Kaliva, Selim Fevzi]-1896-09-19
ACLEVDIV00024000.jpg.jpg
22 Haziran 1297-10 Mart 1300 döneminde Müracaat Komisyonundan gelen evrakların kaydedildiği defter. [1297-1300]-1881
ACLEVFM00003.jpg.jpgYerapetrede Laşid Niyabet-i Şeriyyesi Huzur-ı Fazılanelerine İmam ve nikah vekili Karahanaki Hacı Baba Hulusi Fazilet binti Mustafa Beyleraki kızı Zübeyde ve nikahlı eşi Selim Loparikakinin boşanma İşlemleri hakkındaki yazısı. [8 Eylül 1330]-1874-12-03; 1875-02-02
ACLEVF00015.jpg.jpgMeclis Reisi Mehmed Şükrünün, Meclis Odasındaki Sandalyelerinin eski olmasından dolayı toplantılarda heyetin oturması için 5 adet koltuk sandalye alınmasına dair talebi. [22 Haziran 1311]-1895-07-04
ACLEVP00012.jpg.jpgLaşid Niyabet-i Şeriyyesi Huzur-ı Fazılanelerinden Laşid Mahkeme-i Şeriyye Mübaşiri Azizaki Mehmed Fevzi Efendi'nin nikah merasimi için yapacağı alış-veriş için izin talebi. [25 Nisan 1320]-1904-05-08
ACLEVPR00242.jpg.jpg
Akaratın isticarı ve icar miktarlarını gösteren defter.--
ACLEVSC00002.jpg.jpgLaşid Sancağı Şefkat Sandığı’nın Uyanu Köyü’nden Molla Melikin büyük kızına yaptığı 200 kuruşluk yardımı gösteren pusula. [8 Teşrin-i Evvel 1298]-1882-10-20
ACLEVF00361.jpg.jpg
Yeniden İnşa olunan vakıf dükkan ve mahzenleri için sarf olunan miktarı gösteren defter. [20 Nisan 1300]-1884-05-02
ACLEVP00422000.jpg.jpg
Muhtelif Camilerde (Yenişehir, Furni, Hamidiye, Avniye, Defterdar, Kaguş, Kendre, Uyanu, Hamryako) görevli memurların aldıkları maaşları gösteren defter.-1894; 1896
41-50 / 58

Discover

Issue Date