21-30 / 58
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00236.jpg.jpg
Eytam Sandığında kayıtlı muhtelif kişiler hakkında tutulan hesapları gösteren defter. [1294-1295]-1878; 1879
ACLEVO00354001.jpg.jpg
Zilhicce 1287-1288 senesi Eytam Sandığı varidat ve masarıfat defteri. [8 Eylül 1287]-1871-09-20
ACLEVPR00219.jpg.jpg
Yerapetreli Halil Ağa Recebaki'nin akaratını gösteren defter. [1311-1312]-1895
ACLEVO00170.jpg.jpgEstiye Kasabası, Lamnoti(?) Kariyeli müteveffa Hüseyin Nebaki'nin eytamının umur-ı vesayeti rüyet etmek üzere akraba meclisinin kararnamesince vasi tayin olduğundan beri eytamın vasisi Derviş tarafından hazırlanan muhasebe defteri. [20 Mayıs 1320]-1904-06-02
ACLEVO00353001.jpg.jpg
1 Muharrem 1290-27 Ramazan 1290 tarihleri arasında Eytam Sandığı kassam defteri. [21 Şaban 1290]-1873-10-14
ACLEVPR00027.jpg.jpg
Notebook containing estates of the Ewkaf located in the Town of Ierapetrou, in various sites near it, and at the periphery of the Villages Kendri, Yiganitsi, Kato Horiou, Piskopi and Katou Horgo, and offers for the sale of lease of them at public auctions.-1919
ACLEVPR00018.jpg.jpgHamidiye Cami-i Şerifi Vakfı Akarı olup 1312 senesi Eylül Ayından İtibaren müzayedeye Çıkarılan Mülklerin müzayede pusulası. [6 Nisan 1312]-1896-04-18
ACLEVJ00003.jpg.jpgReceipt of the bailiff of the Court of First Instance of Lasithiou for the acceptance of a document concerning the Administration of the Muslim Foundations.-1904-03-16
ACLEVFM00004.jpg.jpg
Nikah akid defteri.-1920-06-01; 1921-01-20
ACLEVPR00019.jpg.jpg
Bir vakıf akarı olup 1312 senesi Eylülünden itibaren bir ay iltizama verilmek üzere müzayedeye çıkarılan akarın müzayede pusulasıdır. [7 Eylül 1312]-1896-09-19
21-30 / 58

Discover

Issue Date