11-20 / 58
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00301.jpg.jpg
Yorgi Siganos ve Kefili Biraderi Emanuel Siganos adlı şahısların geçmiş dönem hesaplarını ihtiva eden defter.-1908-09-22
ACLEVF00380000.jpg.jpg
1289-1294 tarihleri arasında 60 aylık gelir gider hesabını muhtevi bütçe defteri-1879; 1880
ACLEVP00337.jpg.jpgLaşid Evkaf Dairesinde müstahdem memurlar ile mürtezikaların isimleri ile maaşlarını mübeyyin defter. [1310-1311]-1894; 1896
ACLEVDIV00140001.jpg.jpg
11 Şubat 1311-23 Haziran 1312 tarihleri arasını havi Laşid İdare Meclisi gelen giden evrak kayıt defteri. [24 Haziran 1312]-1896-07-06
ACLEVPR00017.jpg.jpg
Kesendire Köyünde Kambodaki Tarla ve içindeki 22 zeytin ve 3 incir ağacı ile Yerapetrede Potamusdaki zeytinliklerin Yerapetrli Mehmed bin Halil Ayvasakiye ihale edildiğine dair. [7 Eylül 1312]-1896-09-19
ACLEVF00567001.jpg.jpg
1297-1298 dönemine ait Evkaf İdaresinin Mal-ı Evkaf varidat ve masarifat defteri . [23 Şubat 1298]-1883-03-07
ACLEVF00305000.jpg.jpg
Evkaf Sandığı 1310 senesi sene sonu muhasebesi. [1310]-1894
ACLEVP00417.jpg.jpg
Laşid Evkaf vazifesinden ayrılan Liva Müdürü Ahmed Zeki Efendi'nin Devir teslim defteri. [8 Temmuz 1319]-1903-07-21
ACLEVP00284.jpg.jpg
Application Muslim Religious Foundations' former Director Ahmet Zeki Azizaki to Muslim Council of Elders justifying and providing receipts described as deficit of the Treasury of the Administration.-1913-12-09
ACLGVM00001.jpg.jpgAhmet Mustafa Palahtarakis applies to the Mufti for an issuing of a certification indicating his religion, place of residence and birth, according to the order 180039, 6-12-1915, of the Ministry of Army and to the article No. 150 of the law 425.-1916-03-14
11-20 / 58

Discover

Issue Date