21-30 / 1750
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00147.jpg.jpgEstiye Mekteb-i İptidaiye Heyeti Reisi Kakul Kadıoğlunun kendisine gönderilen tahriratlar üzerine Babalaki Mustafa Efendiye ait borçların tesviyesi üzerine bir ilm-i haber verilmesine dair yazı. [16 Mayıs 1331]-1915-05-28
ACLEVF00164.jpg.jpg
Laşid İslam İhtiyar Meclisi Huzuruna. Laşid Müessesat-ı Diniye İdaresinin vekili avukatlarının alacaklarına dair Laşid Müessesat-ı Diniye İdaresi Müdürü Ahmed Veliyüddin imzalı yazı. [15 Teşrin-i Sani 1329]-1913-11-28
ACLEVF00174.jpg.jpgLetter of Lawyer Konst. Stamatakis to Muslim Religious Foundations' Director of Lasithiou informing him that the case of the foundations against Mehmet Chanialaki will be discussed and asking for a compensation of 100 drahmon.-1914-01-16
ACLEVO00047.jpg.jpgYerapetre sakinlerinden olup vefat eden Nusret Bin Ali Papuçalaki Eytamı'nın vasiliği için münasip birinin seçilmesi hususunda akraba meclisinin toplanmasına dair Laşid Emval-i Eytam-ı İslam Nazırı Ahmed Veliyüddinin mektubu. [5 Ağustos 1331]-1915-08-18
ACLEVO00045.jpg.jpgHacı İbrahim Zervaki'den oğlu Halil'in vefatıyla mirasçılarına intikal eden malların gelirleri amcaları Mustafa Ağa zimmetinde bulunmakla kızı Seyide Hanım'ın hissesinin gönderilmesine dair İzmir Merkez Kadısı Musa Kazım imzalı tezkere. [7 Haziran 1330]-1915-06-20
ACLEVO00049.jpg.jpgHacı Haydar Efendi kerimesi Huriye Hatun'un eşi Aplatipuzili (?) Molla Osman'ın yetimi Haydar için satın alınan mülklerin ücreti olan 426 kuruşu vasisi Hasan Efendi tarafından Laşid İslam Eytam Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [10 Rebiyül-Ahir 1292]-1873-06-07
ACLEVO00011.jpg.jpgSigalı Makri Alaki yetimi tarafından Laşid Eytam Sandığı aleyhine açılan davanın mahkeme masraflarınının Eytam Sandığı'ndan ödendiğine dair Eytam Müdürü Halil Sıtkı imzalı ilm-i haber. [19 Kanun-i Sani 1304]-1889-01-31
ACLEVO00048.jpg.jpg
Nusret Papuççualaki yetimlerinin ihtiyacı olan ve vasisi tarafından talep edilen kararnamenin Laşid İhtiyar Heyeti tarafından tayini için yapılacak toplantıya katılamaları hususundaki davetname ve müsveddesi. [6 Teşrin-i Sani 1331]-1915-10-19
ACLEVO00060.jpg.jpgYerapetreli müteveffa Hasan Velinaki'nin yetimlerinin Maloviz Kazası, Kavrahor Köyü'nde mutasarrıf oldukları mülkleriyle ilgili olarak Kaza Kaymakamı Abdülhamid tarafından verilen ariza. [10 Nisan 1290]-1874-04-22
ACLEVO00051.jpg.jpgPaskokefali Paşalaki Mustafa'nın yetimi olup reşid olan Ahmed'in Laşid İslam Eytam Sandığı'ndaki akçesine mahsuben 4280 kuruşu aldığına dair pusula. [19 Rebiyül-Ahir 1292]-1873-06-16
21-30 / 1750

Discover

Issue Date