21-30 / 33
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVFM00008.jpg.jpg19 Yaşlarında Zehra Hanım binti Mustafa Şabanalaki ile Kandiye sakinlerinden 33 Yaşlarında Osman ibn Mustafa İbrahim Bağaki'nin evlenmelerine bir mani-i şer'i olmadığına dair Yerapetre Hamidiye Camii imamı imzalı beyanname. [11 Kanun-i Evvel 1337]-1921-12-11
ACLEVFM00007.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinelerinden 22 Yaşlarında Hanım Hüseyin Göleki ile 24 Yaşlarında Receb'in evlenmelerine bir mani-i şer'i olmadığına dair Yerapetre Hamidiye Camii İmam Vekili Ali Nami imzalı beyanname. [6 Kanun-i Sani 1337]-1921-01-06
ACLEVPR00225.jpg.jpgN. G. Papada offers 550 dr. for the land property of Lasithiou Muslim Foundations at Kampos Mesa Merze cemetery which is sold by auction.-1921-10-03
ACLEVPR00216.jpg.jpgAt the presence of the Committee responsible for selling at a loss the real estates of the Administration of Lasithiou Muslim Foundations. The land near the school in the Village of Dafnis is sold, the offer is 250 dr. by Tsaousaki (?) ) Sitia.-1921-09-03
ACLEVDIV00015.jpg.jpg
Letter of the Director (of Muslim Religious Foundations of Lasithiou) to Konstantinon Stamatakin, lawyer at Iraklion, concerning and accompanying the requested documents at the letter of 23-4-1915 of lawyer to the directory. [tarih-i vurudu 12 Mayis 1331]-1925-05-25
ACLEVDIV00018.jpg.jpgMahkeme-i Şeriyyede tanzim olunan askeri evrakı merbutatı ile Şer'iyye Katibi Hafız Mustafa Efendi'den aldığına dair Hamidiye Camii Hatib ve Müezzini Ahmed Hilmi imzalı ilm-i haber.-1922-09-12
ACLEVFM00004.jpg.jpg
Nikah akid defteri.-1920-06-01; 1921-01-20
ACLEVPR00006.jpg.jpg
Report of accounts of the Directory of Muslim Religious Foundations of the Prefecture of Lassithi for the years 1921-1922-1923.-1921; 1923
ACLEVFM00005.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinlerinden Ali Hacı İbrahimaki'nin Necib Bin Mutafa Hacı Mehmedaki ile evlenmelerine bir mani-i şer'i olmadığına dair Yerapetre Hamidiye Camii İmam Vekili Ali Nami imzalı Beyanname. [7 Mayıs 1337]-1921-05-07
ACLEVFM00010.jpg.jpgFulya Çalpopola'nın eşi Hacı Bekir Ağaoğlu Receb başka bir diyara gidip eşi ve çocuğunun geçimi için bir şey bırakmadığından kendisine ve çocuğuna yetecek kadar nafaka vermesine dair Laşid Livası Niyabet Mahkemesi Müdde-i Umumisinin takriri.-1927-04-03
21-30 / 33

Discover