11-20 / 33
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVJ00121.jpg.jpg
Ahval-i Hazırayı Nazar-ı dikkate almayarak türkü çağırmak, çalgı çalmak, eğlence tertip etmek gibi yolsuz harekette bulunan müslümanlara hareketlerinin İslam ve Hıristiyan arasında münaferet ilka ettiğine dair icap edenlere İhtar edilmesi hakkında yazı.-1922-08-25
ACLEVPR00325.jpg.jpgTowards the Committee for the Disposal of the Lands of the Administration of the Lasithiou Muslim Foundations: The applicant (Kdh..(?) Muslim name) offers 120 dr. for a farm at the 'mezarlikia' location at the Nethia (?) periphery.-1921-10-03
ACLEVPR00334.jpg.jpgMih. Kritsakis offers to the Committee for the selling of the real estate of Lasithiou Administration, 100 dr., in order to buy the jami and its properties in Krios Village.-1921-10-03
ACLEVF00515.jpg.jpg
Hamryakolu Anastas ve Yorgi Hristozolaka'nın deyn muhasebesini gösteren defter. [7 Mayıs 1337]-1921-05-07
ACLEVPR00327.jpg.jpgTowards the Committee for the Disposal of the Real Estate of the Administration of the Lasithiou Muslim Foundations: The applicant, E. O. Kornefakis (?) offers 260 dr. for the real estate at the 'Sholion' location, in the Dafnis periphery.-1921-10-03
ACLEVP00642.jpg.jpgLaşid Sancağı Müftü ve Naib Vekili Hüseyin Efendi'nin maaşlarının 300 drahmiden 475 drahmiye yükseltilmesi talebi.-1923-07-15
ACLEVPR00329.jpg.jpgTowards the Committee for the Disposal of the Real Estate of the Administration of the Lasithiou Muslim Foundations: The applicant G. I. Papaglakis offers 3000 dr. for the real estate of the Nekrotafio, at the Platanos Roukaka Nekrotafio location.-1921-10-03
ACLEVPR00221000.jpg.jpg
Estiye Kazası’nın vakıf akarının Eylül 1336-Ağustos 1340 dönemine ait 4 senelik iltizam müzayede pusulalarını ihtiva eden defter. [1336]-1920
ACLEVPR00117.jpg.jpgLetter of Moustafas Tahirakis, responsible for the leasing out of the cemeteries at the village of Pirgos to the Director in the location Kalograki to Lawyer Konst Kapelakin for 250 drahmas and the one at the location Kaloyeryianates to Alin Souleyman.-1920-12-07
ACLEVPR00186.jpg.jpg
Detailed list. Table (Pinaks) of the real estate of Meleke Moustafidaki, resident of Ierapetrou, at the periphery of the Municipality of Ierapetrou.-1923-09-11
11-20 / 33

Discover