601-610 / 628
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVJ00009.jpg.jpgLaşid Eytam ve Emval Nazırının umuruna binaen, tereke, muhasebe ve kararnameler defatirlerinin tedarik edilmesine dair Nazır Hüseyin Hüsnü imzalı dilekçe. [6 Teşrin-i Evvel 1318]-1902-10-19
ACLEVJ00095.jpg.jpg
Laşid Evkafının Kandiyece idare olunduğu zamandan kalan evrakın postahane yoluyla gönderilmesine dair takrir. [6-8 Eylül 1320]-1904-09-19; 1904-09-21
ACLEVJ00064.jpg.jpg
He has only written the cases against Grigoriou and Marias Vlahaki, Kon. Gialitaki and Athanasia Giarlama.-1900-03-28
ACLEVP00199.jpg.jpgEstiye Avniye Camii müezzinlik ve kayyumluk vazifesinin İfasına tayin olunmak üzere 2 sene önce ahali tarafından dilekçe yazılmış, Sabık İspirlanga Camii İmamı Babalaki İbrahim Efendi'nin tayin edilmesine dair alınan karar. [21 Eylül 1323]-1907-10-04
ACLEVS00005.jpg.jpg
Letter of Emm. Lidaki, Lawyer and resident of Neapolis Kritis, to the Director of the Orphan(?) Bank concerning the heirs of the properties of Papadimitropoulou and Ieronimaki, as well as the future Court expenses concerning this Case.-1900-08-15
ACLEVF00051.jpg.jpg
Hüseyin Sıtkı Efendi'nin mahkeme masrafları ile ilgili belgeler. [26 Teşrin-i Evvel - 2 Kanun-i Sani 1308]-1892-11-07; 1903-11-03
ACLEVDIV00085.jpg.jpgThe Director asks Mr. Georgion Papamastoraki that the shipment of some documents concerning the Community of Kritsas-1905-04-05
ACLEVO00171.jpg.jpg
Estiye Kasabası, Lamnoti Kariyesindeki Emlaklarının Mahsulatından olan parayı Vekilleri Berber Derviş Varovaki yeddinden tamamen aldıklarına dair Hüseyin Nemaki'nin eytamı Mehmed Lagozaki ve Fatma Lagozopola'nın ilm-i haberi. [4 Teşrin-i Evvel 1318]-1902-09-19; 1909-03-26
ACLEVP00004.jpg.jpgLaşid Cemaat-i İslamiye Heyeti'nin 136 No.lu kararıyla Yerapetre'deki Defterdar Cami-i Şerifi'ne tayin olunan müezzinin Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan maaşını aldığını gösteren pusula. [23 Kanun-i Evvel 1318]-1903-01-05
ACLEVO00163.jpg.jpg
The Director informs Lasithiou Prefect that Mehmet Haji Hojakalakis had been accountant of the Evkaf Foundation and Director of the Ottoman Bank for the Orphans from 1 June 1897 to 15 July 1900-1904-03-15
601-610 / 628

Discover

Issue Date