621-629 / 629
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00293.jpg.jpg1312 senesi Muharrem-Zilhicce dönemine ait senelik mürettebat bedeli olan 110 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Furni Kariyesi Camii İmamı El-Hac Ahmed Bin El-Hac Mehmed imzalı senet. [31 Kanun-i Sani 1310]-1895-02-12
ACLEVF00277.jpg.jpg
Georgios Papanikolaou received 470 Kurus From the Court (Protodikio, Efetio) of Lasithiou. The Protodikio-Efetio of Lasithiou, objection of Mehmet Fehmed Fostsaki, Ali Hiefki Kantoglaki, Moustafa Hafes Kolokouraki and Mehmet Sioukiouri against Efkafiou.-1895-07-08
ACLEVF00264.jpg.jpg
Yenişehir Caminin kırık camlarının yenilenmesi için gereken paranın gönderilmesine dair Yenişehir Camii İmamı Şaban'ın istidaları. [14-18 Kanun-i Evvel 1311]-1895-12-26; 1895-12-30
ACLEVF00321.jpg.jpg
Vekaletname-i resmiyenin ücreti olan 18 kuruş 5 parayı Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair senet. [29 Temmuz 1307]-1891-08-10
ACLEVF00341000.jpg.jpg
Çeşitli hesaplamaları havi bütçe muavene defteri. [1311]-1895
ACLEVP00170.jpg.jpg1288 Teşrin-i Sani-1299 Mart dönemine ait 5 aylık zeytinyağı ücreti olan 24 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Hamryako Camii İmamı Hüseyin mühürlü pusula. [17 Nisan 1289]-1893-04-29
ACLEVP00009.jpg.jpg
İhtilal-i ahirden mukaddem (son ihtilalden evvel) Laşid Sancağı dahilindeki Mekatib-i İslamiye muallimlerinin maaşlarını gösteren cetvel. [1311-1314]-1895; 1899
ACLEVPR00148.jpg.jpg
Cheque of Em. D. Dialina, resident of Neapoleos, against Mihail Vardi, resident of Kasteliou, for a debt according to the decision No. 385 of the Court of First Instance of Lasithiou, including the statement of obligatory sale of the debtor's estates.-1895-09-24
ACLEVPR00389.jpg.jpgAnnex from newspaper about auctions programes in Ierapetra, Lasithi.M. Kothris1896-11-02
621-629 / 629

Discover

Issue Date