31-40 / 629
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00556.jpg.jpg1307 senesi Teşrin-i Sani-Şubat dönemine ait 4 aylık maaşı olan 800 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Hacı Piri Mekteb-i Kebiri Muallimi Ali Nami imzalı senet. [28 Şubat 1307]-1892-03-11
ACLEVP00576.jpg.jpg1309 senesi Nisan-Mayıs dönemine ait 2 aylık maaşı olan 200 kuruşu Yerapetre Kazası Şubesi Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Mektebi Rumca Muallimi imzalı pusula. [30 Ağustos 1309]-1893-08-11
ACLEVP00540.jpg.jpg1307 senesi Teşrin-ı Evvel maaşı olan 90 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Laşid Livası Evkaf Mübaşiri İbrahim Edhem imzalı senet. [3 Teşrin-i Sani 1307]-1891-11-15
ACLEVP00561.jpg.jpg1309 senesi Haziran-Ağustos dönemine ait 3 aylık maaşı olan 375 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Mehmed Şükrü imzalı senet. [31 Ağustos 1309]-1893-09-12
ACLEVF00420.jpg.jpg
Laşid Evkaf İdaresinden çekilen telgrafların ücret makbuzları. [1307]-1891
ACLEVP00692.jpg.jpg1305 senesi Eylül -1306 senesi Haziran ayları arasındaki 17 aylık maaşı olan 1435 kuruşu Liva Evkaf-ı Şerif Sandığı'ndan aldığına dair Mehmed imzalı senet [31 Ağustos 1306]-1890-09-12
ACLEVDIV00101.jpg.jpgEstiye'ye gönderilen malzemelerin miktarını gösteren liste. [17 Nisan 1314]-1898-04-29
ACLEVP00583.jpg.jpg1306 senesi Mayıs-Haziran dönemine ait 2 aylık maaşı olan 120 kuruşu Estiye Maarif Şubesi tahsisatından olmak üzere Liva Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Rokaka Kariyesi İbtidai Mektebi Muallimi imzalı pusula. [5 Teşrin-i Evvel 1306]-1890-10-17
ACLEVP00606.jpg.jpgDefterdar Cami-i Şerifi müezzinliğini yapmakta iken bundan birkaç ay önce bila-mucib azli icra kılınmış olan Çakazaki'nın Hamidiye Cami-i Şerifine tayin edilmesi hususundaki istidası. [27 Haziran 1311]-1895-07-09
ACLEVP00570.jpg.jpg1309 senesi Nisan-Mayıs dönemine ait 2 aylık maaşı olan 240 kuruşu Yerapetre Kazası Maarif Şubesi Sandığı'ndan aldığına dair Katohoryo Mektebi Muallimi Mustafa Mühürlü pusula. [30 Ağustos 1309]-1893-09-11
31-40 / 629

Discover

Issue Date