21-30 / 629
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00426.jpg.jpgHacı Piri çeşmeleri su mecrasının tamiratı için satın alınan bazı malzemelerin bedeli olan 52 kuruşun Laşid Evkaf Sandığı'ndan ödendiğine dair senet. [16 Şubat 1307]-1892-02-28
ACLEVF00429.jpg.jpg
Hacı Piri Çeşmeleri Su Mecrasının tamiratı için yapılan masrafları gösteren defter. [1 Ağustos 1309]-1893-07-13
ACLEVJ00106.jpg.jpgVakıf idaresi tarafından Mazbut Hacı Piri adlı hayır vakfından hâlâ vuku bulan akar hakkında cereyan eden davaya dair merkez vilayet evkaf muhasebecisi Rüstem Asım imzalı tahrirat. [12 Mart 1312]-1896-03-24
ACLEVO00213.jpg.jpgMafrialaki Mehmed'in Laşid Eytam Sandığnda kayıtlı terekesinden 274 kuruş 4 paranın merkumun yetimlerinden Mustafa ve Ayşe'nin aldıklarına dair senet [24 Nisan 1310]-1894-05-06
ACLEVP00535.jpg.jpg1307 senesi Teşrin-i Sani - Şubat dönemine ait 4 aylık maaşı olan 500 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Laşid Evkaf ve Eytam Meclisi Katibi Şeyhzade Mekmed Şükrü imzalı pusula. [28 Şubat 1307]-1892-03-11
ACLEVP00497.jpg.jpg
Uyano Kazası Mektebi Muallimi Halil Efendi ile Mekteb-i Rüştiye Muallimi Rüstem Efendi ile meclis kararınca becayişine dair karar [8 Eylül 1310]-1894-09-20
ACLEVP00504001.jpg.jpg
Laşid Evkaf Sandığının 1311 Teşrin-i Evvel ayı maaş senetleri. [Teşrin-i Evvel 1311]-1895-10
ACLEVP00591.jpg.jpg1306 senesi Mayıs-Haziran dönemine ait 2 aylık maaşı olan 240 kuruşu Estiye Maarif Şubesi tahsisatından olmak üzere Liva Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Piskofalo Kariyesi İbtidai Mektebi Muallimi İsmail Mehmed imzalı pusula. [4 Teşrin-i Evvel 1306]-1890-10-16
ACLEVP00672.jpg.jpg1308 senesi Kanun-i Evvel başlangıcından 1309 senesi Mart sonuna kadar 4 aylık maaşı olan 480 kuruşu Yerapetre Kazası Maarif Şubesi Sandığı'ndan aldığına dair Katohoryo Mektebi Muallimi Mustafa imzalı pusula.[14 Ağustos 1309]-1893-08-26
ACLEVP00550.jpg.jpg
1307 senesi Teşrin-i Evvel-Teşrin-i Sani maaşı olan 300 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Furnis Kariyesi Camii İmamı İlhami Mehmed Molla Ahmedaki imzalı senet. [7 Kanun-i Evvel 1307]-1891-12-19
21-30 / 629

Discover

Issue Date