1-10 / 421
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00458.jpg.jpgLaşid Evkaf Sandığının 1301 senesi Şubatı sonuna kadar yapılan hesaplarında 10.250 kuruş fazlası olduğu ve bu fazlanın Maarif Sandığına ait olduğu ve bu paranın Maarif Sandığına irad kaydedildiğine dair mazbata. [22 Nisan 1302]-1886-05-04
ACLEVF00462.jpg.jpgKarakaş Abdurrahman Ağa Hayratının her sene kıraatı meşrut mevlid için 1303 senesi kıraati için harcanan 38 kuruş 5 paranın sarf edildiğine dair Mehmed Şükrü imzalı pusula. [25 Kanun-i Evvel 1301]-1886-01-06
ACLEVPR00310.jpg.jpgMütevekkili Ahmed Murad'ın mütevellisi bulunduğu Hanyevizade Kuran Mektebi Evkaf’tan olup Laşid Evkaf Sandığı’ndan olunan akaratın iltizam bedelinden dolayı müvekkiline ait hissesine mahsuben 500 kuruşu sandıktan aldığına dair Yusufaki İbrahim imzalı senet. [25 Kanun-i Evvel 1301]-1886-01-06
ACLEVPR00361001.jpg.jpg
In the name of the Lawyer Housein Efendi (?) Moulamoustaradaki, representing Lasithiou Evkaf Announcement of the auction of the real estates of the debtor Moustafa Agagaki.-1889-12
ACLEVFM00024.jpg.jpgDenizde boğulan babası müteveffa Halil bin Mustafa Bakkalaki'nin vefatından dolayı yetim kaldığı, Yerapetre'de kahvecilik yapan Tevfik Alaki ile evlenceğinden kendisine yardım edilmesi için Yarapetreli Nesibe binti Halil Bakkalak'nin dilekçesi.-1883-04-21
ACLEVP00682.jpg.jpgMirambela Kazası Rüşdiye Mektebi Muallimi Rasih Efendi'nin Teşrin-i Evvel 1297 maaşına sarf olunmak üzere 500 kuruşun Laşid Sancağı Maarif Meclisi Sandığı'ndan alındığına dair senet. [3 Teşrin-i Evvel 1297]-1881-10-15
ACLEVP00633.jpg.jpg1301 senesi Eylül-Kanun-i Evvel dönemine ait 4 aylık maaşı olan 120 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kotohoryo Camii İmamı Makalaki Hüseyin imzalı senet. [31 Kanun-i Evvel 1301]-1886-01-12
ACLEVSC00020.jpg.jpgTevfik Alaki ile evlenecek olan Nesibe binti Halil Bakkalaki'nin çehizinin masrafı olan 500 kuruşu Şefkat Sandığı’ndan aldığına dair Yarapetreli Ömer Beyzade Mustafa Fuad imzalı senet [16 Nisan 1299]-1883-04-28
ACLEVSC00021.jpg.jpgİane-i harbiyeden dolayı İspirlanga Şefkat Sandığı’na aid akçeden liva Şefkat Sandığına aktarılan 400 kuruş hakkında mazbata [31 Ağustos 1299]-1883-09-12
ACLEVF00503000.jpg.jpg
Haziran-Ağustos 1296 dönemine ait Mal-ı Evkaf senedat makbuzları. [Haziran 1296]-1880-06
1-10 / 421

Discover