1328,1329,1330 Ve 1331 senelerine ait emval-i vakfiye hasılatını gösteren muhasebe kayıt defteri. [Eylül 1331]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVF00487001.jpg979.51 KBJPEG
ACCEVF00487002.jpg1.17 MBJPEG
ACCEVF00487003.jpg1.3 MBJPEG
ACCEVF00487004.jpg1.08 MBJPEG
ACCEVF00487005.jpg1.22 MBJPEG
ACCEVF00487006.jpg1.02 MBJPEG
ACCEVF00487007.jpg1.06 MBJPEG
ACCEVF00487008.jpg393.79 KBJPEG
Başlık
1328,1329,1330 Ve 1331 senelerine ait emval-i vakfiye hasılatını gösteren muhasebe kayıt defteri. [Eylül 1331]
Tanım
Zarfın içinde Ayrıca vakıf akaratı tamiri için dükkanından satın alınan kereste vesair malzemenin bedeli olan 213 frank 10 santimi Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'ndan alındığına dair (Yunanca imza) pusula da bulunmaktadır. Kurnazaki'nin sakin bulunduğu 21 nolu depoya Belediye Sokağı tarafından açılan kapının iki kanatlı olarak Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığına satan Arnavudoğlu İbrahim Fehmi'nin bedeli olan 20 frangı aldığına dair makbuz da zarfın içerisindedir.
Yayın Tarihi
1915-09
1912-03
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/56210
Koleksiyonlar
Kod
ACCEVF00487
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.