1-20 / 775
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVF00753001.jpg.jpg
Hanya evkafına ait muhasebe defteri [muhtemelen Hanya Evkaf ve Eytam İdaresince hazırlanmıştır. Mart 1291 ayı ile Şubat 1297 senesi arasında aylık varidat ve masarıfatı havidir.]-1875-03; 1882-03
ACCEVF00749001.jpg.jpg
1273-1274 mali senelerine ait ab-ı leziz tahsisi, vs tamirat masrafları hakkında muhasebe defteri.-1857; 1858
ACCEVF00735001.jpg.jpg
Girit Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığına 6 Nisan -1 Haziran 1329 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğe mahsus makbuz ilm-i haberidir-1913-04-19; 1913-06-01
ACCEVF00732.jpg.jpg
Decision of the Court of Appeals of Chania concerning the case of Akinde Hava,represented at court by the lawyer Ioannis Farsadakis, against Nikolaos Kountakis, concerning a debt of the latter from the purchase of a house at Kastelli.-1882-08-17
ACCEVF00730.jpg.jpg
Towards the Chania Council of the Muslim Elders. Application by Georgios Daskalogiannis and Har. Th. Ploumidakis, lawyers, residents of Chania: the lawyers ask for their money for representing the council in court/1000 dr.-1905-07-30
ACCEVF00725.jpg.jpgDükkan kanatlarının boyasına harcanan 12 frank 80 santimi Hanya Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Boyacı Mehmed Hasan Serdaraki imzalı makbuz. [4 Kanun-i Sani 1326]-1911-01-17
ACCEVF00703.jpg.jpg
Order by Hadji Mehmet Rokalis or Fargidakis, resident of Hadji Moustafa, against the administration of the Chania Muslim Foundations.-1908-12-15; 1909-03-18
ACCEVF00677.jpg.jpg
Yusuf Paşa Mahallesi'ndeki 15 numaralı haneden mefruz orta hanenin telvini için boyacılar tarafından götürülen tarafların dört adet hesap pusulasını havi dosya muhafazası. [Kanun-i Sani 1328]-1913-01
ACCEVF00673.jpg.jpg
Towards the president of the Chania Court of First Instance. Table and application by Georgios A. Skouloudis, lawyer, resident of Chania, against the Chania Muslim Foundations: he asks for 6.20 dr.-1911-04-25
ACCEVF00669.jpg.jpgTüccardan Demirçaki Halim Efendi ve Eshab-ı Emlak'ten Vakaki Halil Ağa'nın şahitliğinde Hanya sakinlerinden Çelen(?)Ler Hüseyin Kapudan Ağakaki Ali'nin Hanya'da eshab-ı emlakten Ömer Hasanaki Nusret Ağa'ya 800 kuruş borcu olduğuna dair dava.--
ACCEVF00652.jpg.jpgFoundry ''O Minotauros'', Gerasimos N. Patrikiou, Chania, Crete. 40,15 dr. is paid by Chania Muslim Foundations.-1910-01-04
ACCEVF00622.jpg.jpgSultan İbrahim Han Cami-i Şerifi inşaatından Alacağı olan 923 kuruş 15 parayı Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Demirci Mahmud Reisaki Hasan Tahsin imzalı pusula. [19 Mart 1305]-1889-03-31
ACCEVF00609001.jpg.jpg
Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'ndan alınmış olan miktarlara mübeyyin 5 adet makbuz seneti. [Ağustos 1325]-1909-08
ACCEVF00588.jpg.jpg
Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Dairesi Avukatlarından Yorgi Fumi''nin kaplıcalara azimeti gerektiğinden mezaristan civarında matlubu olan meblağ hususunda alınan karar.-1915-06-24
ACCEVF00600.jpg.jpg
Application by Panagiotis Tazedakis, lawyer, resident of Chania, against the director of the Chania Muslim Foundations towards the president of the Chania Court of First Instance. Lawyer asks for 67,80 dr.-1912-04-10
ACCEVF00585000.jpg.jpg
Teşrin-i Sani 1323 dönemine ait evkaf yevmiye senetleri [Teşrin-i Sani 1323]-1907-11; 1907-12
ACCEVF00576001.jpg.jpg
Hanya Evkaf ve Maarif Sandığının 1299-1310 dönemine ait çeşitli ödeme makbuzları.--
ACCEVF00536.jpg.jpg
Hanya Mekteb-i İnası'nda teşkil olunan dikişçilik sınıfı için iktiza eden 55 franklık bir dikiş makinesi v.s'nin satın alınması için gereken toplam 71 frangın Maarif Sandığı'ndan sarfına dair alınan karar.-1908-11-13
ACCEVF00511.jpg.jpgMedrese dahilinde kain ikamet etmekte olduğu 28 numaralı hanenin tamir masrafına verdiği 3 frank 10 santimin Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [20 Kanun-i Sani 1330]-1915-02-02
ACCEVF00500.jpg.jpgMuhtelif şahısların Hanya Evkaf Sandığı'ndan almış oldukları paraların miktarını gösteren ilm-i haber. [24 Teşrin-i Evvel 1323]-1907-11-06
1-20 / 775
Discover
Browse