1-10 / 63
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVPR00591.jpg.jpgHacı Memiş Ağa Camii imamına meşrut olan hanenin tamirine dair takrir. [4 Teşrin-i Evvel 1298]-1882-10-16
ACIEVPR00471001.jpg.jpg
İcarattan tahsil olunan paraların tahsil senetleri. [1300]-1884; 1885
ACIEVPR00389.jpg.jpg
Sofu Mehmed Paşa Camii Vakfı'ndan Aya Sila Kariyesi'ndeki bir tarlaya mutasarrıf olan Nirvalaki Mehmed Kadem Ağa'nın mahlulünden satılan tarlanın ihbariyesi olan 25 kuruşu Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Dellal Mustafa imzalı pusula. [1 Nisan 1300]-1884-04-13
ACIEVPR00493.jpg.jpgKandiye'de Sırrı Efendi Ağa, Kandiye Yeni Camii Mahallesi'ndeki evini 4000 kuruş bedel ile Ali Ağa'ya sattığına dair mukavele.-1880-03-21
ACIEVPR00355001.jpg.jpg
Evkaf-ı Şerif'in hayratlarına cereyan eden ab-ı lezizin 1300 senesi tahsilat listesi ve senetleri [Haziran 1300]-1884-06
ACIEVPR00388.jpg.jpg
Sofu Mehmed Paşa Camii Vakfı'ndan Aya Sila Kariyesi'ndeki bir tarlanın satışını yapan Münadi Mehmed'in dellaliye ücreti olan 25 kuruşu Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Münadi Ali Tevfik imzalı senet. [15 Nisan 1300]-1884-04-27
ACIEVPR00318.jpg.jpg
Sertopi Mahallesi'nde mutasarrıf olduğu bir eve cereyan etmek üzere fondana suyundan yarım masura suyun satılması hususunda Bezzaz Bayram imzalı istida. [4 Teşrin-i Sani 1301]-1885-11-16
ACIEVPR00387.jpg.jpg
Zülfükar Ali Paşa Vakfı'ndan Bezzazlar Çarşısı'nda satın alınan bir dükkanın 40 para itibarıyla 4 paranın dellaliye ücreti olarak 60 kuruşu Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Münadi Ali Tevfik imzalı senet. [31 Temmuz 1300]-1884-08-12
ACIEVPR00385.jpg.jpg
Sofu Mehmed Paşa Vakfı'ndan Aybala Kariyesi'ndeki bulunan Timurçalaki Ali'den satın aldığı vakıf akarının ferağ harcı olarak 89 kuruşu Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Salih imzalı senet. [8 Mart 1300]-1884-03-20
ACIEVPR00356.jpg.jpg
Reisülküttap Hacı Hüsyin Efendi Camii helaları üzerine inşa edilen ebniyenin haddasına Yorgi Akstripi'nin açık olan kapısının geçiş hakkından sarf-ı nazar etmiş mukabilinde kendisine bir miktar yer verilmesine dair karar [20 Teşrin-i Evvel 1301]-1885-11-01
1-10 / 63

Discover

Issue Date