1-10 / 594
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACIEVPR00591.jpg.jpgHacı Memiş Ağa Camii imamına meşrut olan hanenin tamirine dair takrir. [4 Teşrin-i Evvel 1298]-1882-10-16
ACIEVPR00323.jpg.jpg
Kandiye Müessesat-ı Diniye-i İslamiye'nin idaresindeki akarattan Malviz Kazası Petro Kefalo Kariyesinde Karavo adlı mahaldeki çeşitli gayr- menkullerin Stavis Kariyeli Dimitrini Klamakiye, Kosta İsilu Kefalaki'nin uhdelerine takarrur ettiğine dair karar.-1917-10-05
ACIEVPR00317.jpg.jpg
Mart-Mayıs 1288'de muhtelif camilerden tahsil olunan icaratın %15 tahsiliyesi olan 358,5 kuruşu Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Memur-ı Evkaf Mehmed imzalı senet. [5 Haziran 1288]-1872-06-17
ACIEVPR00228.jpg.jpg
In presence of the Notary and resident of Irakliou Emmanouil Z. Miliara: Ali Veis Loujerzades, land owner, and Seit Veis Halazarakis, land owner, residents of Irakliou, agreed on.-1908-09-29
ACIEVPR00350.jpg.jpg
Selling through auction by Irakliou Administration, represented by Director Mehmet Halatsaki and the Council: Vakif properties in the periphery of Pretoria Village Monofatsiou, Mezaria Location, former Muslim Cemetery highest bid by Konstad. Kefalanaki.-1917-04-30; 1917-05-28
ACIEVPR00349.jpg.jpg
Selling through auction by Irakliou Administration, represented by Director Mehmet Halatsaki and the Council: Vakif Properties in periphery of Melissohoriou Village Monofatsiou and in the village, the former Mosque-highest bid by Haritou Math. Melissanaki.-1917-05-28
ACIEVPR00367.jpg.jpg
The Administration of Irakliou Muslim Foundations sells lands at the periphery of Stavgies Village Monofatsiou which used to be the mosque highest bid by Dimitri Kalaijaki illiterated (354 dr.) Arap Kalaijakis had offered 353 dr.-1917-10-01
ACIEVPR00352.jpg.jpg
The Administration of Irakliou Muslim Foundatons leases for 2 years the residence no 4, in Yani Jami Quarter highest bid by Moustafas Kolijakis (13 dr.)-1916-07-10
ACIEVPR00361.jpg.jpgLeasing auction: Residence no 2 of the Administration of Irakliou Muslim Foundations is leased from 1916/1332 to 1918/1334 to Hasan Gabazaki for 22 dr.-1916-07-10
ACIEVPR00383.jpg.jpg
The Council of Irakliou Muslim Elders complains that the winners of a certain auction of vakif lands, refused to pay their debt.-1908-01-29
1-10 / 594

Keşfet

Tür
Yayın Tarihi