Resmo Sekenes’inden Odabaşaki Mustafa Efendi ve eşinin derun-i kasabadaki evlerine isale edilmek üzere yarım masura suyu almaya talip oldukları ve bu suyun onlara satılması hususunda gereğinin yapılmasına dair Resmo Müessesat-i Diniye Müdürü'nün yazısı.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVPR00361.jpg705.4 KBJPEG
Başlık
Resmo Sekenes’inden Odabaşaki Mustafa Efendi ve eşinin derun-i kasabadaki evlerine isale edilmek üzere yarım masura suyu almaya talip oldukları ve bu suyun onlara satılması hususunda gereğinin yapılmasına dair Resmo Müessesat-i Diniye Müdürü'nün yazısı.
Tanım
Resmo İhtiyar Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir. [8 Eylül 1324]
Yayın Tarihi
1908-09-21
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/56097
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACREVPR00361
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.