1286-87 senelerinde Karakaş Abdurrahman Ağa Vakfı’ndan zuhur eden müeccele-i mahlulat bedel-i icarı olan 8420 kuruş 34 parayı Hazine'ye verilmek üzere Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Vakıf Mütevelli Vekili Ahmed bin (?) imzalı pusula. [29 Temmuz 1290]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVPR00030.jpg712.06 KBJPEG
ACLEVPR00030A001.jpg619.14 KBJPEG
Başlık
1286-87 senelerinde Karakaş Abdurrahman Ağa Vakfı’ndan zuhur eden müeccele-i mahlulat bedel-i icarı olan 8420 kuruş 34 parayı Hazine'ye verilmek üzere Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Vakıf Mütevelli Vekili Ahmed bin (?) imzalı pusula. [29 Temmuz 1290]
Yayın Tarihi
1873-08-10
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55843
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
14,5-23 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACLEVPR00030
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.