1-20 / 389
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVPR00356.jpg.jpgYorgaki Krantihus (?) fevtinden evladları Mihail, Mariko, Yuan, Manelius, Elektra, Petro ve Aseka'ya ait arsaların tapusu. [1 Şubat 1297]-1882-02-13
ACLEVPR00350001.jpg.jpg
Application and table by Lawyer Mihail Kothri against Lasithiou Ottoman Supervision (Eforia), towards the Ierapetrou Magistrate Court. The Lawyer asks for 33.5 dr., for being in charge of the auction against Moustafa Maizanakis and Ismail Anaoutaki.-1906-05-23; 1908-05-26
ACLEVPR00339000.jpg.jpg
Karakaşzade müteveffa Mazlum Efendi'nin kızının mutasarrıf olduğu mülklerinin 2 sene müddetle iltizamına dair takrir. [10 Teşrin-i Sani 1288]-1872-05-22
ACLEVPR00329.jpg.jpgTowards the Committee for the Disposal of the Real Estate of the Administration of the Lasithiou Muslim Foundations: The applicant G. I. Papaglakis offers 3000 dr. for the real estate of the Nekrotafio, at the Platanos Roukaka Nekrotafio location.-1921-10-03
ACLEVPR00327.jpg.jpgTowards the Committee for the Disposal of the Real Estate of the Administration of the Lasithiou Muslim Foundations: The applicant, E. O. Kornefakis (?) offers 260 dr. for the real estate at the 'Sholion' location, in the Dafnis periphery.-1921-10-03
ACLEVPR00296.jpg.jpgMirambela Kazası, Laçiza Kariyesi’ndeki bir konağın 18 hissesinden 1 hissesinin Karakaşzade Mazlum Efendi'nin kerimesi tasarrufunda olup İhtiyar Meclisi kararı ile satışına dair müzayede pusulası. [31 Ağustos 1288]-1872-09-12
ACLEVPR00292.jpg.jpgThe Vice President informs Mr. Georgion Emm. Sfirakin Elouda that the leasing of the Vakıf carob trees in Spina Loga to him for 253 1/2 dr. had been approved by the Elders.-1906-07-23
ACLEVPR00269.jpg.jpgThe Director M. Emin İsmailakis asks Mr. Sait Dervihalaki to inform the public about the auction concerning the crop of the Vakıf carob trees in Spinaloga.-1904-07-14
ACLEVPR00254.jpg.jpgicaretli olarak Levanda Kariyesi mütegallesinde mukim mülk sahiplerinin tasarrufundaki vakıf akarlarının birikmiş kiraları ile adı geçen akarların mülkiyete tahvili zımnında tesviyesine lüzum görülen iltizam bedelinin ödenmesine dair takrir.-1904-12-22
ACLEVPR00245.jpg.jpgİspirlanga Camii’ne karşılık olmak üzere bu caminin gallelerinden bulunan ve Adadaki Harnup Eşcarının alamet-i farikası ve nişanlarının tecdidi hakkında Şükraki Ali Faik imzalı tahrirat. [1 Ağustos 1320]-1904-08-14
ACLEVPR00242.jpg.jpg
Akaratın isticarı ve icar miktarlarını gösteren defter.--
ACLEVPR00222.jpg.jpg
Girid Ceziresi’nde merhum Saliha Sultan ve Gazi Hüseyin Paşa Evkafı’nın tevliyeti ve temlikatına dair tahrirat. [16 Eylül 1300]-1884-09-28
ACLEVPR00204.jpg.jpgKetm ve ihfadaki akar-ı vakfiye-i malume kuyudatının istihsali için 242 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Evkaf Meclisi Reisi Selim Fahri imzalı senet. [28 Teşrin-i Sani 1298]-1882-12-10
ACLEVPR00200.jpg.jpgYerapetreli Velizaki Hasan'ın eşi Eytamının emlakı bedel-i iltizamından dolayı verecekli durumdaki Eskizaki Hurşid adlı şahıs hakkında yapılan muameleye dair tahrirat. [27 Mayıs 1292]-1876-06-03
ACLEVPR00188.jpg.jpgStatement and Application. An offer for real estate sold by auction: it belonged to the Administration of the Muslim Foundations of Ierapetra at the periphery of Holy Court (Ierodikio) Lasithiou.-1921-12-07
ACLEVPR00183.jpg.jpgLetter of the Director (of Muslim Religious Foundations of Lasithiou(?)) to Lawyer Mihail Kathrin concerning the dispatchment of the Objects) sum of the auction of arpajopoulon to Haji Rejep Kara Hasanaki, appointed Proxy of the Directory.-1910-10-16
ACLEVPR00175.jpg.jpg
Application of Nikolaou Kakoulaki in front of the Administration of Religious Foundations asking for a compromise outside the Courts for the conflict concerning petitioner's debt to the Administration for the estates lease according to lease document No.3511/1895-1909-03-04; 1911-03-10
ACLEVPR00167.jpg.jpgNote accompanying the dispatchment of the secretary, acting as Muslim Religious Foundations Director to the official of the mortgage register of the sale document No. 15162 edited from the Notary Mihail Petri.-1912-10-08
ACLEVPR00149.jpg.jpg
Lease contract for the Wakf estates located in the Municipality of Sitias and belonging to the Administration of Muslim Religious Foundations of Lasithiou, represented by the Imai, Rejep Efendi Soulousi(?) Karahasanaki to Apostolou Yiouroupaki.-1906-04-01
ACLEVPR00148.jpg.jpg
Cheque of Em. D. Dialina, resident of Neapoleos, against Mihail Vardi, resident of Kasteliou, for a debt according to the decision No. 385 of the Court of First Instance of Lasithiou, including the statement of obligatory sale of the debtor's estates.-1895-09-24
1-20 / 389
Discover
Browse