Laşid Sancağı İslam Eytam İdaresinin 1289 senesi Muharrem Başlangıcından Zilhicce Sonuna Değin 1 senelik muhasebe defterinin Bil-Vüsul olduğuna dair takrir. [3 Mayıs 1289]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVO00259.jpg1.1 MBJPEG
ACLEVO00259A001.jpg640.29 KBJPEG
Başlık
Laşid Sancağı İslam Eytam İdaresinin 1289 senesi Muharrem Başlangıcından Zilhicce Sonuna Değin 1 senelik muhasebe defterinin Bil-Vüsul olduğuna dair takrir. [3 Mayıs 1289]
Tanım
Laşid Sancağı Mutasarrıflığına gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1873-06-15
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55788
Koleksiyonlar
Biçim
21-33,5 cm
Kod
ACLEVO00259
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.