1326 senesi Receb ayının 1. günü görülemediğinden tekmil-i selase ile Çarşamba günnden itibaren Receb ayının 27’si Pazartesi gecesi Miraç Kandili olduğuna dair Laşid Sancağı Naibi ve Müftü Vekili Mustafa Raşid Efendi'nin takriri [8 Ağustos 1324]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVDIV00094000.jpg617.56 KBJPEG
ACLEVDIV00094001.jpg620.48 KBJPEG
ACLEVDIV00094002.jpg584.41 KBJPEG
ACLEVDIV00094003.jpg626.7 KBJPEG
ACLEVDIV00094004.jpg546.27 KBJPEG
ACLEVDIV00094005.jpg610 KBJPEG
Başlık
1326 senesi Receb ayının 1. günü görülemediğinden tekmil-i selase ile Çarşamba günnden itibaren Receb ayının 27’si Pazartesi gecesi Miraç Kandili olduğuna dair Laşid Sancağı Naibi ve Müftü Vekili Mustafa Raşid Efendi'nin takriri [8 Ağustos 1324]
Tanım
Estiye Limanında Laşid Niyabet-i Şeriyesi Akd-i Nikah Vekalet-i Behiyesi'ne, Manastıraki, Kaguş ve Uyano Karyesi ahali-yi müslimesine. Laşid İslam Müessesat-ı Diniye Müdüriyeti'ne ve Laşid İslam İhtiyar Meclisi Riyaset-i Canib-i Aliyesi'ne gönderilmiştir
Yayın Tarihi
1908-08-21
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55724
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACLEVDIV00094
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.