Eshab-ı Hayrattan Mektubi-i Maliye Mukabelecisi merhum El-Hacc Arif Bey'in vakıf ve tescil eylediği nukud-ı mevkufesinin meşrut olarak mütevellisi Halilesi Hayriye Hanım ibnetü Ali'nin 1327-1329 senesi 24 aylık muhasebesini havi defter [8 Rebiyülahır 1333]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACDCGVPR00098.jpg670.71 KBJPEG
ACDCGVPR00098A001.jpg764.4 KBJPEG
Başlık
Eshab-ı Hayrattan Mektubi-i Maliye Mukabelecisi merhum El-Hacc Arif Bey'in vakıf ve tescil eylediği nukud-ı mevkufesinin meşrut olarak mütevellisi Halilesi Hayriye Hanım ibnetü Ali'nin 1327-1329 senesi 24 aylık muhasebesini havi defter [8 Rebiyülahır 1333]
Yayın Tarihi
1915-02-23
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55550
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
48-76 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACDCGVPR00098
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.