İbrahim Ağa Cami-i Şerifi imamet ve hitabet cihetlerinin 1 yıllık vazifeleri miktarları kaç kuruş olduğu ile ahzedilen harcın ne nispet üzerinden alındığı hususunda Evkaf Nazırı'nın yazısı. [Selanik Evkaf Müdüriyeti'ne gönderilmiştir, 20 Kanun-i Sani 1326]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACDCGVP00097.jpg753.08 KBJPEG
Başlık
İbrahim Ağa Cami-i Şerifi imamet ve hitabet cihetlerinin 1 yıllık vazifeleri miktarları kaç kuruş olduğu ile ahzedilen harcın ne nispet üzerinden alındığı hususunda Evkaf Nazırı'nın yazısı. [Selanik Evkaf Müdüriyeti'ne gönderilmiştir, 20 Kanun-i Sani 1326]
Yayın Tarihi
1911-02-02
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55539
Koleksiyonlar
Biçim
23-37 cm
Kod
ACDCGVP00097
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.