Kendisine müstevi ünvanı vererek Kutub Cami-i Şerifi'ne mumlar getiren Kara Hacı Hafız Emin Efendi'nin bu işi hangi selahiyete dayanarak yaptığını anlatmak üzere elindeki resmi vesikaları ibraz etmek üzere müftülüğe gelmesi gerektiğine dair tezkere.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACDCGVDIV00165.jpg510.36 KBJPEG
Başlık
Kendisine müstevi ünvanı vererek Kutub Cami-i Şerifi'ne mumlar getiren Kara Hacı Hafız Emin Efendi'nin bu işi hangi selahiyete dayanarak yaptığını anlatmak üzere elindeki resmi vesikaları ibraz etmek üzere müftülüğe gelmesi gerektiğine dair tezkere.
Tanım
Kavala'da Kara Hacı Hafız Emin Efendi'ye gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1922-03-28
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55504
Koleksiyonlar
Biçim
17-20 cm
Kod
ACDCGVDIV00165
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.