1-20 / 176
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVDIV00164.jpg.jpgAmir Bey'in eşi merhume Hafize Hanım'ın mütevellisi bulunan Halid Bey tarafından merhumenin ruhu için Ramazan’da Ayasofya Camii’nde okutulan Hatm-i Şerif’in mukabelesinin yapıldığına dair İlm-ü haber. [21 Mart 1310]-1894-04-02
ACDCGVDIV00151000.jpg.jpg
Kavala Sülyan Kariyesi yazışmaları [Kavala, 1333]-1917
ACDCGVDIV00142.jpg.jpg
Anadolu cihetindeki sebiller, vakıfları ve hududlarını gösterir defter.-1932-07
ACDCGVDIV00117000.jpg.jpg
Kavala Hamidiye ve Ahmed Efendi imam ve muhtarları tarafından verilmiş olan 3 adet şehadetname.-1922-07
ACDCGVDIV00101.jpg.jpg
Dersaadet Emtia-ı Asliye Gümrüğü Nezareti Umur-ı Tahririyesi'nde Gümrük Tahrirat Katibi Es-Seyid Mehmed Fahri'nin sicil kayıtlarını ihtiva eden form.--
ACDCGVDIV00098.jpg.jpgIn the name of the law and the King. Aise Teki Ousein has to appear in front of the Kaballa policemen.-1920-01-16
ACDCGVDIV00073.jpg.jpgBook of documents. Acts of receiving official documents of Muftelikion Kavalas [Kavala, 1331]-1915
ACDCGVDIV00063.jpg.jpg
Geçen sene olduğu gibi bu sene de kurban derilerinin Cemaat-i İslamiye Komisyonu'na teslim edildiğine dair müsvedde. [Kavala, 1331]-1915
ACDCGVDIV00060.jpg.jpgİbrahim Paşa Erkek Mektebi Bevvabı Osman Ağa'nın izin almadan köye gittiği anlaşıldığından yerine Hüseyin Efendi'nin intihab edildiğinden memuriyetinin tasdiki hususunda Mekatib-i İslamiye Müdürü Mehmed Ali Efendi'nin arzı. [Kavala, 21 Eylül 1332]-1916-10-04
ACDCGVDIV00027.jpg.jpg
Acknowledgement of the Mufti of Dramas and Kavalas, Mousa Kiazim, to Avdoulah Hilmi, former Muftin of Kavalas, asking for the submission of the documents belonging to the muftiliks after their not being submitted after his first invitation earlier.--
ACDCGVDIV00021.jpg.jpg
Çarşı Camii kapıcılığı ve kayyumluğu için müracaat eden kişilerin isimlerini gösteren pusula.--
ACDCGVDIV00019.jpg.jpgKavala Mal Müdürlüğü Canib-i Valası'na gönderilen, Kavala'daki mütevellilerin isimleri ile ikametgahlarını belirten pusula.-1919-06-04
ACDCGVDIV00020.jpg.jpgÇarşı Camii'nin temizliği için cami kayyumu Hafız Ömer Efendi ile birlikte bir kişinin daha istihdam edilmesi hususunda verilen ilan.-1919-06-05
ACDCGVDIV00007.jpg.jpg
Representator of Mufti asks for permission from the office of the Public Prosecutor. For replacement of the guardian of mentally derranged Hasan Tahsin Efendi, Haji İsmail Efendi father-in-law of the mentally-derranged, by Haji İsmail Zade Rifat Efendi.-1919-04-10
ACDCGVDIV00161.jpg.jpgKavala'da tütüncü tüccarı Süleyman Faik Efendi'ye İmam Ahmed Hüseyin tarafından yazılan mektup.-1922-12-05
ACDCGVDIV00127.jpg.jpg
8 Şubat 1922 tarihli 113 numaralı tahrirarı kapalı olarak takdim ettiğine dair Pravişte Müftülüğü'nün tahriratı.-1922-02-18
ACDCGVDIV00124.jpg.jpgVasisi olduğu Ahmed Bin Salih'in Kardeşi Hüsnü Kavala Hüsnü'nün Kavala Mahkeme-i Şeriyyesi’nde hazır bulunmasına dair Kavala'nın İbrahim Paşa Mahallesi’nde müteveffa Hasan Reis oğlu İsmail Efendi'ye gönderilen davetname.-1922-02-12
ACDCGVDIV00111.jpg.jpg5 Teşrin-i Sani 1328 tarihinde mahlül olan bir dairenin keresteci merhum Fethi Paşa'nın eşi Dürnev Hanım'a intikalı hususunda tezkere [29 Temmuz 1333]-1917-07-29
ACDCGVDIV00109.jpg.jpg
Üzerinde lüzumsuz varakalar yazan İçi evrak dolu zarf.--
ACDCGVDIV00099.jpg.jpgMerhum Hacı (?) Medresesini'n boşalan müderrislik hizmetine talip olduğuna dair Sarıgüllü Hasan Fehmi'nin dilekçesi.-1921-02-15
1-20 / 176
Discover
Browse