Sertopi Hasan Ağa Cami-i Şerifi'nin 1307 senesi Mart dönemine ait 1 aylık vazifeleri karşılığı olarak 240 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair İmam, Hatip ve Devirhan Cafer Efendi, Müezzin ve Kayyum Abdülaziz Efendi imzalı pusula [21 Mayıs 1307]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVP00263.jpg472.43 KBJPEG
Başlık
Sertopi Hasan Ağa Cami-i Şerifi'nin 1307 senesi Mart dönemine ait 1 aylık vazifeleri karşılığı olarak 240 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair İmam, Hatip ve Devirhan Cafer Efendi, Müezzin ve Kayyum Abdülaziz Efendi imzalı pusula [21 Mayıs 1307]
Yayın Tarihi
1891-06-02
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55339
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
14,5-20,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACCEVP00263
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.