1-20 / 1037
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP01029.jpg.jpg1306 senesi Nisan-Mayıs ayları maaşları olan 2950 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair Hanya Evkaf Meclisi Reisi, Muhasebecisi Ahmed Lebib, Aza Rüstem Asım ve Aza Bekir Sıdkı imzalı imzalı senet. [11 Temmuz 1306]-1890-07-23
ACCEVP01005.jpg.jpgÇorumoğlu El-Hacc Osman bin Ahmed nam hayır sahibinin ruhu için okunan mevlid-i şerifin bir senelik hediyesi olan 8 frangı Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Hünkar Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı imzalı senet. [14 Haziran 1323]-1907-06-27
ACCEVP00968.jpg.jpgMusa Paşa Mahallesi'ndeki 30 no.lu dükkanın 1 Ağustos-31 Teşrin-i Evvel 1915 dönemine ait 3 aylık kirası olan 90 frangın kiracısı tarafından varid-i sandık olduğuna dair makbuz ilm-i haberi.-1915-08-20
ACCEVP00955.jpg.jpg
Yusufaki Ahmed Efendi'nin bundan 7 mah evvel terk-i vazife ile icraatı tahsil etmemekde olduğu gibi ita-i vazife olunmak üzere kendisine davet olunmu ancak gitmemiş olmasından dolayı açılan dava ve kararname.-1902-11-17
ACCEVP00933.jpg.jpgCaferzade Şakir Efendi'nin mütevelli olduğu Meryem binti Hasan adlı hayır sahibinin ruhu için 1302 yılında salavat eylediği 6 adet hatimin vazifesi 90 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Sinan Ağa Camii İmamı Mehmed imzalı pusula [28 Şubat 1302]-1887-03-12
ACCEVP00927.jpg.jpgTeşrin-i Evvel-Kanun-i Evvel 1306 dönemine ait maaşı olan 263 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Muallim Mehmed Şakir imzalı pusula. [7 Şubat 1306]-1891-02-19
ACCEVP00911.jpg.jpgBazı eshab-ı hayratın 1332 senesi Himemat-ı Şerifesi bakiyesi olan 28 frank 65 santimi Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Kari-i Himemat-ı Şerife Mahbubaki Hasan imzalı senet. [7 Teşrin-i Evvel 1330]-1914-10-20
ACCEVP00884.jpg.jpg1308 senesi Şubat maaşı olan 350 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Şakir bin Hasan imzalı pusula. [17 Mayıs 1309]-1893-05-29
ACCEVP00856.jpg.jpg1311 senesi Kanun-i Sani-Şubat dönemine ait 2 aylık maaşı olan 600 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Evkaf Ketebesi'nden Şems Dedezade Hüseyin Hüsnü imzalı ilm-i haber. [29 Şubat 1311]-1896-03-12
ACCEVP00820.jpg.jpg1320 senesi Teşrin-i Evvel ayı maaşı olan 4 Fransız altınını Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Mekteb-i Rüşdiye Müdürü ve Muallimi İbrahim İsmet imzalı senet. [24 Teşrin-i Evvel 1320]-1904-11-06
ACCEVP00838.jpg.jpg1306 senesi Temmuz'unda 1 aylık istihkakı olan 60 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Muavine (?) mühürlü pusula. [16 Şubat 1306]-1891-02-28
ACCEVP00803.jpg.jpgMünhal olan Müezzinliklerden Birine tayini hususunda Hasan Rauf'un dilekçesi.-1923-01-31
ACCEVP00798.jpg.jpgŞeyhül-Meşayih Osman Efendi'nin maaşına mahsuben 1323 Ağustos aylığı olan 20 frangı Hanya Evkaf Dairesi Sandığı'ndan aldığına dair Abdolaki İbrahim imzalı senet [23 Eylül 1323]-1907-10-06
ACCEVP00788.jpg.jpg
1310 Mayıs-1311 Şubat dönemine ait 22 aylık maaşı olan 2200 kuruşu Kisamo Kazası Maarif Şubesi Riyasetinden aldığına dair Yusufaki Hüseyin Hulusi imzalı senet. [25 Mart 1312]-1896-04-06
ACCEVP00744.jpg.jpg1305 senesi Mayıs maaşı olan 170 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Muallime Penbe imzalı senet-1890-04-12
ACCEVP00731.jpg.jpg1305 senesi Teşrin-i Sani maaşı olan 200 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair tahsildar Muharrem imzalı senet. [15 Mayıs 1306]-1890-05-27
ACCEVP00707.jpg.jpg1324 senesi Şubat maaşı olan 17 frangı Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Haseki Ahmed Ağa Cami-i Şerifi Müezzin ve Kayyumu Topçupaşaki Ali imzalı senet. [19 Mart 1325]-1909-04-01
ACCEVP00730.jpg.jpgGazi Yusuf Camii mütevellisinin 1305 Mart-1306 Şubat dönemine ait 1 senelik maaşı olan 14.391 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Vakıf mütevellisi Suhtezade İbrahim imzalı senet. [29 Kanun-i Evvel 1306]-1891-01-10
ACCEVP00703.jpg.jpg1304 senesi Eylül Ayına ait 1 aylık maaşı olan 100 kuruşu Hanya Eytam Sandığı'ndan aldığına dair Mübaşir Mehmed imzalı senet. [5 Teşrin-i Sani 1304]-1888-11-17
ACCEVP00667.jpg.jpg
Bahr-i Sefid Kumadanı Merhum Hüseyin Paşa Camii Şerifi İmam, Hatip ve Devirhanı olan Hacı Ali Efendi Ebu Ayşe adlı zat vazifesine devam etmediğinden yerine birinin tayini hakkında alınan karar ve kararın ilamı. [17 Mart 1325]-1909-03-28; 1909-03-30
1-20 / 1037
Discover
Issue Date
Browse