İmam, Hatip ve Devirhan Abdurrahman Efendi Müezzin Hüseyin Şakir Efendi’nin maaşlarını Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair pusula. [31 Temmuz 1304]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVP00132.jpg576.77 KBJPEG
Başlık
İmam, Hatip ve Devirhan Abdurrahman Efendi Müezzin Hüseyin Şakir Efendi’nin maaşlarını Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair pusula. [31 Temmuz 1304]
Yayın Tarihi
1888-08-12
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55328
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
18,5-23 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACCEVP00132
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.