Hilâl-i Ahmer tarafından tedavihane olarak ittihaz edilmek istenilen sâbık Cemaat-i İslamiye Tedavihane Dairesi’nin tahliye edilip Hilâl-i Ahmer emrine verildiğine dair takrîr
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVJ00072.jpg1.06 MBJPEG
Başlık
Hilâl-i Ahmer tarafından tedavihane olarak ittihaz edilmek istenilen sâbık Cemaat-i İslamiye Tedavihane Dairesi’nin tahliye edilip Hilâl-i Ahmer emrine verildiğine dair takrîr
Tanım
20 Teşrin-i Sani 1923'te Hanya'da Hilâl-i Ahmer Heyet-i Muhteremesi Riyâset-i Aliyesi'ne gönderilmiştir. Açılış günü ile muayene gün ve vakitlerinin taraflarına bildirilmesi istenmiştir. Muayene günleri Perşembe, Cumartesi ve Pazartesi öğleden evvel dokuz buçuktan on ikiye kadar olmak üzere tespit edilmiştir.
Yayın Tarihi
1923-11-20
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55249
Koleksiyonlar
Biçim
20-30,5 cm
Kod
ACCEVJ00072
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.