Hanya'da bulunan Mekatib-i İslamiye'nin 1301 Mayıs-1302 Ağustos dönemindeki gelir ve gider hesaplarını gösteren bilanço defteri. [1301-1302]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVF00608.jpg4.02 MBJPEG
Başlık
Hanya'da bulunan Mekatib-i İslamiye'nin 1301 Mayıs-1302 Ağustos dönemindeki gelir ve gider hesaplarını gösteren bilanço defteri. [1301-1302]
Yayın Tarihi
1885
1887
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55208
Koleksiyonlar
Biçim
23-37,5 cm
Kod
ACCEVF00608
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.