Aziziye Kasabası Cami-i Şerifi'nin tamir masrafı olan 33 frank 70 santimi Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Abrurrahman Mustafaki imzalı senet. [25 Teşrin-i Evvel 1325]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVF00293.jpg589.84 KBJPEG
Başlık
Aziziye Kasabası Cami-i Şerifi'nin tamir masrafı olan 33 frank 70 santimi Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Abrurrahman Mustafaki imzalı senet. [25 Teşrin-i Evvel 1325]
Yayın Tarihi
1909-11-07
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55198
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
17-25 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACCEVF00293
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.