Rukiye Molla binti Ömer adlı hayır sahibinin ruhu için okunan hatm-i şerifin karşılığı olan parayı Hanya Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Karolaki Mahmud imzalı senet. [20 Nisan 1319]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVF00178.jpg660.9 KBJPEG
ACCEVF00178A001.jpg197.43 KBJPEG
Başlık
Rukiye Molla binti Ömer adlı hayır sahibinin ruhu için okunan hatm-i şerifin karşılığı olan parayı Hanya Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Karolaki Mahmud imzalı senet. [20 Nisan 1319]
Yayın Tarihi
1903-05-03
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55185
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
19-19,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACCEVF00178
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.