Vakıf akarlarının tamiri için alınan kirecin söndürülmesi için gereken 60 teneke suyun ücreti olan 1 frank 20 santimin Hasan Topçu Paşaki tarafından Hanya Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair makbuz. [14 Teşrin-i Evvel 1321]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVF00094.jpg658.85 KBJPEG
Başlık
Vakıf akarlarının tamiri için alınan kirecin söndürülmesi için gereken 60 teneke suyun ücreti olan 1 frank 20 santimin Hasan Topçu Paşaki tarafından Hanya Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair makbuz. [14 Teşrin-i Evvel 1321]
Not
Mollazade Ali Talat mühürlüdür.
Yayın Tarihi
1905-10-26
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55180
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
15-20,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACCEVF00094
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.