Hanya hususi İslam Mekteb-i Rüşdiyesi ikinci sınıf talebesinden Gardiyan Oğlu Müteveffa İbrahim Ağa'nın mahdumu Ömer Efendi'nin yetim bulunmasından dolayı tedris ücretini ödeyemeyeceğine dair tahrirat. [4 Temmuz 1327]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVE00038.jpg1.38 MBJPEG
Başlık
Hanya hususi İslam Mekteb-i Rüşdiyesi ikinci sınıf talebesinden Gardiyan Oğlu Müteveffa İbrahim Ağa'nın mahdumu Ömer Efendi'nin yetim bulunmasından dolayı tedris ücretini ödeyemeyeceğine dair tahrirat. [4 Temmuz 1327]
Yayın Tarihi
1911-07-27
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55172
Koleksiyonlar
Biçim
21-33 cm
Kod
ACCEVE00038
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.