Resmo Kazası Minoşa Afraciskana Kariyesi sakinlerinden ve Devlet-i Aliye tebasından İstilyano Bernizaki veled-i vasili mülk ve menzillerinin yarı hissesini müşterisi Nikol Biriznopola'ya sattığına dair ilam. [20 Cemaziyelahir 1291]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVPR00630.jpg125.6 KBJPEG
Başlık
Resmo Kazası Minoşa Afraciskana Kariyesi sakinlerinden ve Devlet-i Aliye tebasından İstilyano Bernizaki veled-i vasili mülk ve menzillerinin yarı hissesini müşterisi Nikol Biriznopola'ya sattığına dair ilam. [20 Cemaziyelahir 1291]
Yayın Tarihi
1874-08-04
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/55160
Koleksiyonlar
Biçim
25-71 cm
Kod
ACREVPR00630
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.