Yerapetre sakinlerinden Ahmed Balahtarakinin Kandiye'de Besim Efendizade Süreyya Bey'in yanına hademelik için tevdi eylediği kendisini aklı olmayan İnayet'in babasına tenbihatta bulunularak kızını alması için Esseyid Hafız Mehmed Edhem'in yazısı.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVFM00023.jpg1.24 MBJPEG
Başlık
Yerapetre sakinlerinden Ahmed Balahtarakinin Kandiye'de Besim Efendizade Süreyya Bey'in yanına hademelik için tevdi eylediği kendisini aklı olmayan İnayet'in babasına tenbihatta bulunularak kızını alması için Esseyid Hafız Mehmed Edhem'in yazısı.
Tanım
Yerapetre'de Laşid İslam İhtiyar Meclisi Riyaset-i Aliyesi'ne gönderilmiştir. [3 Teşrin-i Evvel 1332]
Yayın Tarihi
1916-10-16
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54785
Koleksiyonlar
Biçim
20,5-29,5 cm
Kod
ACLEVFM00023
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.