Laşid Sabık Evkaf ve Seçtiği Müessesat-ı Diniye-i İslam Eytam Devairi Vekili sıfatıyla Yarapetre Dava Vekillerinden Mihailin Daireden alacağı olduğu dava masrafları ve vekillik ücretlerinin ödenmesi için Müessesat-ı Diniye Müdürü imzalı tahrir.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVF00351.jpg635.19 KBJPEG
Başlık
Laşid Sabık Evkaf ve Seçtiği Müessesat-ı Diniye-i İslam Eytam Devairi Vekili sıfatıyla Yarapetre Dava Vekillerinden Mihailin Daireden alacağı olduğu dava masrafları ve vekillik ücretlerinin ödenmesi için Müessesat-ı Diniye Müdürü imzalı tahrir.
Tanım
Laşid Cemaat-i İslamiye Heyeti Riyaset-i Aliyesi'ne gönderilmiştir. [21 Ağustos 1320]
Yayın Tarihi
1904-09-03
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54769
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACLEVF00351
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.