Ziro Kazasına tabi Sosota Kariyesindenken vefat eden Sarı Hasanaki Ali Bey'in yetimi İbrahim için toplanan akraba meclisinin İbrahim'in 21-22 yaşını ikmal ettiğinden umur, İfa-ı umur ve idare-i mesalih ve emlakleri hakkında serbest bırakılması kararı. [24 Mart 1325]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACIEVO00585.jpg713.52 KBJPEG
Başlık
Ziro Kazasına tabi Sosota Kariyesindenken vefat eden Sarı Hasanaki Ali Bey'in yetimi İbrahim için toplanan akraba meclisinin İbrahim'in 21-22 yaşını ikmal ettiğinden umur, İfa-ı umur ve idare-i mesalih ve emlakleri hakkında serbest bırakılması kararı. [24 Mart 1325]
Yayın Tarihi
1909-04-06
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54614
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACIEVO00585
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.