Hüseyin Mahallesi sakinlerinden Nesime binti Hacı Adem Efendi ile Drama'nın Nefriki Kariyesi’nde Hüseyinoğlu Kazım Efendi'nin nikah akdi. [Kavala, 25 Mayıs 1331]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACDCGVFM00027.jpg889.4 KBJPEG
Başlık
Hüseyin Mahallesi sakinlerinden Nesime binti Hacı Adem Efendi ile Drama'nın Nefriki Kariyesi’nde Hüseyinoğlu Kazım Efendi'nin nikah akdi. [Kavala, 25 Mayıs 1331]
Yayın Tarihi
1915-06-07
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54529
Koleksiyonlar
Biçim
23-35 cm
Kod
ACDCGVFM00027
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.