Kızı Esma ile Kumkapı Mahallesi sakinlerinden Abdülselam'ın evlenmiş olduklarını, fakir halleri dolayısıyla nikah masraflarını karşılayamadıklarını bu nedenle Şefkat Sandığı'ndan kızına yardım edilmesi için yardım talebi. [7 Receb 1306]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVSC00015.jpg640.64 KBJPEG
ACCEVSC00015A001.jpg521.46 KBJPEG
Başlık
Kızı Esma ile Kumkapı Mahallesi sakinlerinden Abdülselam'ın evlenmiş olduklarını, fakir halleri dolayısıyla nikah masraflarını karşılayamadıklarını bu nedenle Şefkat Sandığı'ndan kızına yardım edilmesi için yardım talebi. [7 Receb 1306]
Tanım
Hanya Eytam ve Evkaf Meclisi Riyaset-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1889-03-09
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54470
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACCEVSC00015
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.