1-20 / 197
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVSC00192.jpg.jpgTowards the Chania Ierodiki: the Chania Mayor asks if Sakir Ali Makralakis is poor-1923-03-14
ACCEVSC00171.jpg.jpgMalikonaki Mustafa Bey'in kızı Vasfiye Hanım'ın çeyizine sarf olunmak için taht-ı Karara alınmış olan 3000 kuruştan Ziyade Sarf olunan 144 kuruşun Tasdik olunmasına dair talep yazısı. [26 Teşrin-i Evvel 1304]-1888-11-07
ACCEVSC00167.jpg.jpgEvkaf İdaresinden mazbut Rukiye binti Abdi Çavuş adlı hayır sahibinin ruhu için okunan Kuran'ın bedeli olan 120 kuruşu Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Sıbyan Mektebi Muallimi Mustafa Derviş imzalı senet. [29 Ağustos 1309]-1893-09-10
ACCEVSC00147.jpg.jpgFakir olması nedeniyle Cemaat-i İslamiye Vakıf Sandığı'ndan 5 frank aldığına dair Yenimahalle sakinlerinden Cemile Hanım'ın yazısı. [21 Kanun-i Sani 1331]-1916-02-03
ACCEVSC00120.jpg.jpgKaravoporaki İsmail ile evlenecek olan kızının çehiz masrafları için Hanya Şefkat Sandığı'ndan yardım talebindeki Hediye binti Derviş Saradaki'nin dilekçesi. [12 Kanun-i Evvel 1304]-1888-12-24
ACCEVSC00143.jpg.jpgMelikonaki Mustafa Bey'in kızı Vasfiye Hanım'ın 2 aylık nafakası olan 240 kuruşu Hanya Eytam Sandığı'ndan alındığına dair Milonaki Musa imzalı pusula. [29 Şubat 1307]-1892-03-12
ACCEVSC00090.jpg.jpgAylık nafakasının yetersizliği sebebiyle ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve elbise ile papuç almak için Hanya Eytam Sandığı'ndan yardım yapılmasına dair Sineki Hüseyin Efendi'nin dilekçesi. [17 Teşrin-i Evvel 1304]-1888-10-29
ACCEVSC00070.jpg.jpgHanya sakinlerinden Muraitaki Hasan Ağa ile evlenen Fatma binti Abdullah fakir olduğu için kendisine [Hanya] Şevkat Sandığı'ndan yardım yapılmasına dair dilekçesi. [28 Teşrin-i Evvel 1306]-1890-11-09
ACCEVSC00066.jpg.jpgeşi Tunuslu Mehmed'in vefatından Sonra, borcu Kaldığı halde terekesinde az parası olduğunu, mağdur duruma düştüğünü ve bu nedenle büyük olan 2 çocuğundan yardım talebi olan Zeynep Hanım'ın dilekçesi. [27 Mayıs 1305]-1889-06-08
ACCEVSC00063.jpg.jpgSafiye binti Mustafa Havala Pololanın zaruri ihtiyaçları için en az 500 kuruş talebine dair Girid Vilayet-i Celile Eytam ve Evkaf Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilen dilekçesi. [15 Eylül 1306]-1890-09-27
ACCEVSC00058.jpg.jpgŞahine binti Molla Mehmed İspirohoraki ile Ahmed Bin Receb Dukakinin evlenmesleri üzerine çehiz masrafı için Fatma binti İspirohorakinin yardım talebi. [6 Zilhicce 1307] [Hanya]-1890-07-24
ACCEVSC00048.jpg.jpgAzize binti Mehmed Şabala ile Nerekor Köyü'nden Saroğlaki Ali Ağa'nın evlenmeleri dolayısıyla çehizi için gereken paranın Hanya Şefkat Sandığı'ndan ödenmesi için Şabala Mehmed Ağa'nın eşi Fatma'nın yardım talebi. [9 Kanun-i Sani 1305]-1890-01-21
ACCEVSC00034.jpg.jpgAyşe binti Ömer Efendi ile Nalbant Ali bin Mehmed'in evlenmeleri üzerine fakirlikleri dolayısıyla çehiz için Hanya Şefkat Sandığı'ndan bir miktar para verilmesi için Ayşe'nin annesinin yardım talebi. [1 Kanun-i Sani 1305]-1890-01-13
ACCEVSC00023.jpg.jpgKumkapı sakinlerinden Necmiye binti Abdullah ile Zenci Hayri ibn Abdullah'ın evlenmeleri üzerine eşya almaları için Şefkat Sandığı'ndan bir miktar paranın kendilerine verilmesi talebi. [12 Haziran 1305]-1889-06-24
ACCEVSC00007.jpg.jpgEmval-i Eytam-ı Müslimin Müdiriyeti tarafından halen İstanbul'daki yaralı malakaraki Hasan Ağa'nın tedavisine sarf olunmak üzere 15 Fransız lirasının verilmesi hususunda vasisi Mustafa Efendi tarafından yapılan talep ve alınan karar. [4 Nisan 1311]-1895-04-16
ACCEVSC00178.jpg.jpgHanya'ya gelen Selami Babazade İbrahim Naim Efendi'nin haiz olduğu ve Mahkeme-i Şeriyyece uygun görülen 2 adet İcazetnamenin tahkik edilerek iade edildiğine dair Hanya Müftü ve Naib Vekilinin yazısı. [30 Nisan 1334]-1918-04-30
ACCEVSC00151.jpg.jpgKunduracılık sanatını öğrenmek için Hanya Maarifi Canibi'nden dükkanına gönderilen İsmail Raifaki'nin 1308 senesi Teşrin-i Evvel ayı yemek bedelinin kuruşu İhtiyaç Sandığı'ndan aldıklarına dair Kunduracı İzmirlaki Bilal imzalı pusula. [8 Teşrin-i Sani 1308]-1892-11-20
ACCEVSC00130.jpg.jpgOğlu Salih bin müteveffa Kamber Arnavud çocuğunun geçimine imkan sağlayacak bir sanat öğrenmeye Askeri Bahriye'ye kayıt ve idhali için Bahr-i Sefid Kumandanlığı'na gönderilmesine dair Çormopola Seyide Hanım'ın dilekçesi. [4 Ağustos 1303]-1887-08-16
ACCEVSC00055.jpg.jpgKızı Seyyide binti Ahmed Kavuraki ile Lazaki Mehmed adlı kişi ile evlendiren Cemile Hanım'ın kızının çehiz masrafları için Hanya Şevkat Sandığı'ndan yardım talebi. [11 Şubat 1305]-1890-02-23
ACCEVSC00027.jpg.jpgPalkano Köyü'nden müteveffa İbrahim Paşakaki'nin kızı Emine'nin Hanya sakinlerinden Şeyh İbrahim Efendi'nin oğlu Mehmed ile evlenmesi üzerine gerekli olan çehiz masraflarının karşılanması için Hanya Şefkat Sandığı'ndan yardım talebi. [25 Eylül 1305]-1889-10-07
1-20 / 197
Discover
Issue Date
Browse