21-40 / 197
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVSC00012.jpg.jpgÇukur Bostan'da bahçıvanlık yapan Mısırlaki (?) Mehmed'in kızı Şakire Hanım ile evlenen Ledaki Hüseyin Laşina Mahallesi'ndeki hanesinin ahali-i hıristiyaniyece ihrak edilmesi nedeniyle Şefkat Sandığı'ndan bir miktar para talep ettiği dilekçe. [20 Şubat 1305]-1889-05-02
ACCEVSC00004.jpg.jpgYaralı Badri Hüseyin Bey'in Haziran-Temmuz 1309 dönemine ait 2 aylık nafakası olan 1200 kuruşu Hanya Eytam Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [28 Temmuz 1309]-1893-07-09
ACCEVSC00003.jpg.jpgHanya Maarif-i Canibi'nden Mehmed adlı çocuğa (kunduracılık sanatını icra etmesi için) gönderilen 1308 Temmuz ayına ait olan 45 kuruşu hamisi İzmiraki Battal'ın İhtiyat Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [8 Ağustos 1308]-1892-08-20
ACCEVSC00137.jpg.jpg
Çıkalarya Köyü'nden müteveffa Pagonaki Ali Ağa'nın kızı Kübra ile kayıkçılık yapan Mustafa Reis'in evlendiklere, çehiz masraflarını karşılayamadıklarından Şefkat Sandığı'ndan yardım edilmesine dair Fatma Paskalotopola Nazlı'nın dilekçesi [22 Kanun-i Sani 1303]-1888-02-03
ACCEVSC00122.jpg.jpgMerhum Mustafa Ağa'nın kızı Zekiye'nin evlendirilmesinden dolayı çehiz masrafının karşılanması hususunda Hanya Şefkat Sandığı'ndan Penbe Hanım'ın yardım talebi. [20 Kanun-i Evvel 1304]-1889-01-01
ACCEVSC00118.jpg.jpgVesayetinde olan kerimesi Azize binti Hasan Sakazakiyi evlendireceği ancak fukara olması nedeniyle Hanya Şefkat Komisyonu'ndan eşya verilmesine dair Sakazaki Hasan Efendi'nin talebi. [19 Şubat 1304]-1889-03-03
ACCEVSC00099.jpg.jpgKızı Fatma binti Abdullahı Hanya sakinlerinden tenekeci Hüsnü ile evlendirmiş olduğunu eşyalarını almak üzere Hanya Şefkat Sandığı'ndan yardım yapılmasına dair Meryem Rikolola'nın talebi. [17 Zilkade 1305]-1888-07-26
ACCEVSC00086.jpg.jpgHanya Eytam İdaresinden Zabt edilen Leyla binti Hasan Onbaşının daha önce Turnazaki Hasan ile evliliğinde çehizinin alınması üzere 2500 kuruş harcandığına dair vasisi İsmail Hakkı tarafından Yazılan dilekçe. [16 Eylül 1304]-1888-09-28
ACCEVSC00085.jpg.jpgDaha önce haciz altına alınmış olan Zeynep binti İmam Mehmed Efendi'ye şimdiye kadar nafaka tahsis olmadığından münasib miktar bir nafakanın tahsisi hususunda Hanya İslam Emval Ve Eytam Müdüriyeti'nin yazısı. [1 Mart 1304]-1888-03-13
ACCEVSC00076.jpg.jpgKızı Nebileyi Pahaki Said Ağa ile evlendiren Çömlekçi Köyü Alona Çiftliği'nde oturan müteveffa Mağotaki Ali Ağa'nın dul eşi Nazlı Hanım'ın kızının çehiz masrafları için Şevkat Sandığı'ndan yardım talebi. [18 Şubat 1306]-1891-03-02
ACCEVSC00084.jpg.jpgKızı Kübrayı Asakir-i Şahane Zabitanı'ndan Yüzbaşı Mehmed Ağa ile evlendiren ve düğün masrafları için Hanya Şefkat Sandığı'ndan yardım talep Eden Şakire Hanım'ın dilekçesi. [2 Eylül 1303]-1887-09-14
ACCEVSC00060.jpg.jpgKızı Kibri ile İbrahim bin İsmail ile evlendiren Eskici Ali Behlül Efendi'nin çehiz masrafları için Hanya Şevkat Sandığı'ndan yardım talebi. [5 Ağustos 1306]-1890-08-17
ACCEVSC00195001.jpg.jpg
Hanya Eytam ve Evkaf Heyet-i Cedides'nin intihap tarihi olan 17 Mayıs 1304 tarihinden itibaren Şefkat Sandığınca vuku bulan tahsilat defteri. [17 Mayıs 1304]-1888-05-29
ACCEVSC00159.jpg.jpg
Ousta Housein Mpilal Sampanakis after his death he donates his properties to the Administration of Chania Muslim Foundations. Detailed list with the properties and the conditions under which he donates his belongings. Decision no 653 is accepted-1915-05-20
ACCEVSC00156.jpg.jpgKargaşa Esnasında meydana gelen müessif hadisede mecruh olan ve bir gün sonra vefat eden Muharrem Kanuryaki'nin cenazesinin fakir olması nedeniyle defnedilemediğine dair takrir. [14 Mart 1340]-1924-03-14
ACCEVSC00155.jpg.jpgBundan akdem vefat eden Esma binti Hilalaki'nin defin masrafı olan 40,10 kuruşu Hanya Eytam Sandığı'ndan aldığına dair Abdüllatif imzalı senet. [11 Safer 1306]-1888-10-17
ACCEVSC00146.jpg.jpgKumkapı Mektebine Devam Eden fukara çocuklarına verilmek üzere 50 aded alfabe-i atiğin Hanya Maarif Kütüphanesinden Kumkapı Mektebi Muallimi Mehmed Şükrü tarafından alındığına dair ilm-i haber. [12 Teşrin-i Evvel 1306]-1890-10-24
ACCEVSC00144.jpg.jpgZeliha binti İmam Mehmed Efendi'nin Şubat 1307 nafakası olan 300 kuruşun kendisine verilmek üzere Hanya Eytam Sandığı'ndan aldığına dair Milonaki Musa imzalı pusula. [29 Şubat 1307]-1892-03-12
ACCEVSC00141.jpg.jpgFeride Hanım'ın 21 kuruş 30 parayı Hanya Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [3 Ağustos 1304]-1888-08-15
ACCEVSC00121.jpg.jpgFatma binti Ahmedkulu Hamalmaki İbrahim Ağa ile evlenmiş, fakir olduğundan dolayı eşya ve diğer malzemelerini temin etmek için Hanya Şefkat Sandığı'ndan Fatma Hanım'ın yardım talebi. [12 Kanun-i Evvel 1304]-1888-12-24
21-40 / 197
Discover
Issue Date
Browse