Müteveffa Hacı İsmailaki Emin Ağa'nın borçları için mülklerinin bir kısmının satılmasına dair Kisamo Kazası Naibi ve Evkaf ve Eytam memuru Hüseyin Nimetullahın arzı ve mülklerin Mustafa üzerine ihale edildiğine dair şehadetname. [5-6 Teşrin-i sani 1304]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVPR00108.jpg838.03 KBJPEG
ACCEVPR00108E001.jpg553.58 KBJPEG
Başlık
Müteveffa Hacı İsmailaki Emin Ağa'nın borçları için mülklerinin bir kısmının satılmasına dair Kisamo Kazası Naibi ve Evkaf ve Eytam memuru Hüseyin Nimetullahın arzı ve mülklerin Mustafa üzerine ihale edildiğine dair şehadetname. [5-6 Teşrin-i sani 1304]
Tanım
Liva-ı Hanya Eytam-ı İslam Müdüriyeti Canib-i Valasına gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1888-01-17
1888-01-18
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54428
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
19,5-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACCEVPR00108
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.