İhtiyaçlarını karşılamak için tarla ve diğer mülklerini rehin göstererek Hanya Eytam Sandığı'ndan istikraz talebindeki Akrotor Nahiyesi İsternus Köyü sakinlerinden Boduraki Zikir'in dilekçesi. [18 Mart 1305]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVPR00085.jpg573.11 KBJPEG
Başlık
İhtiyaçlarını karşılamak için tarla ve diğer mülklerini rehin göstererek Hanya Eytam Sandığı'ndan istikraz talebindeki Akrotor Nahiyesi İsternus Köyü sakinlerinden Boduraki Zikir'in dilekçesi. [18 Mart 1305]
Tanım
Hanya Evkaf ve Eytam Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1889-03-30
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/54427
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20,5-25,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACCEVPR00085
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.